Πρακτική άσκηση για σπουδαστές ΤΕΙ

Σας πληροφορούμε ότι, με την υπ. αριθμ. 338/24-8-2017 πράξη Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ, εγκρίθηκε η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ για τη χρονική περίοδο 01/10/2017 – 31/03/2018 αναλυτικά ανά ειδικότητα ως εξής:
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 4
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 27
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 1
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε 22
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) 4
ΣΥΝΟΛΟ 74
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα κεντρικά γραφεία, Εγνατία 127, Θες/νίκη, 6ος όροφος, Τμήμα Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Εκπαίδευσης από 11/9/2017 – 18/9/2017. Πληροφορίες: 2310966762, 2310966661


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !