3,33 (-1,77%) Κλείσιμο
3,38 Άνοιγμα
3,39 Υψηλό
3,33 Χαμηλό
12.452 Όγκος
41.585,83 Τζίρος
Στοιχεία Συναλλαγών: 11/04/2024

Επικοινωνία

Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων

Επικοινωνήστε απευθείας με την αρμόδια υπηρεσία στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.)
Ονομασία Μετοχής ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα Εισηγμένης ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.
Έτος Ίδρυσης 1998
Εισαγωγή στο Χ.Α. 21 Σεπτεμβρίου 2001
Κλάδος / Υποκλάδος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Ύδρευση (1 Ιουλίου 2019)
Αγορά Αγορά Αξιών (10 Οκτωβρίου 2011)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης Κύρια Αγορά (10 Οκτωβρίου 2011)
Αρχική τιμή εισαγωγής 3,94
Ονομαστική αξία 1,12
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 36.300.000
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 36.300.000
Κεφαλαιοποίηση 120.879.000 €
Σύμβολο ΕΥΑΠΣ
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Κατηγορία Συναλλακτικής Δραστηριότητας Μέσης Συναλλακτικής Δραστηριότητας (8 Ιουλίου 2019)
Δραστηριότητα Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, η μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση των προϊόντων των δικτύων αποχέτευσης.
Συμμετοχή σε Δείκτες Γενικός Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid Cap Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap Δείκτης ATHEX Select Plus FTSE/Χ.Α. Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !