Μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού του ακινήτου σας. Αιτηθείτε ηλεκτρονική έκδοση λογαριασμού μαζί με την αποστολή του εντύπου ή αποκλειστικά ηλεκτρονική αποστολή για κάθε σύνδεσή σας  μέσα από το MyEyathPortal. Για να ενημερωθείτε για τα οφέλη του MyEyathPortal πατήστε εδώ.

Επιπλέον πληροφορίες και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2310 966600

Πού και πώς πληρώνωΠληρωμές / Οφειλές

Λογαριασμοί εξοφλούνται

 • Σε όλα τα καταστήματα της “ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.” (εκτός Αττικής και Άνδρου) χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
 • Με μετρητά ή κάρτα, σε καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα.
 • Σε όλες τις τράπεζες με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής σε χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού.
 • Ηλεκτρονικά, μέσω του MyEyathPortal, στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ και σε όλες τις τράπεζες μέσω web banking με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.
 • Με πάγια εντολή (η οποία δίνεται στην τράπεζα συνεργασίας τουλάχιστον 4 ημέρες πριν τη λήξη του λογαριασμού, αλλιώς θα ισχύει για την εξόφληση του επόμενου λογαριασμού).

E-πληρωμέςΠληρωμές / Οφειλές

Μπορείτε να πληρώσετε το λογαριασμό σας κάνοντας χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής  σας κάρτας (Visa & MasterCard) μέσα από το MyEyathPortal. Μπορείτε να προβείτε σε μία πληρωμή είτε ως επισκέπτης είτε ως αυθεντικοποιημένος χρήστης εισάγοντας τους κωδικούς σας στο taxis διατηρώντας έτσι το ιστορικό των πληρωμών σας. Για να ενημερωθείτε για τα οφέλη του MyEyathPortal πατήστε εδώ.

young bearded man pays by credit card online PFVBA2Y e1549615674917

Ρυθμίστε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς την ΕΥΑΘ με υποβολή σχετικού αιτήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση, να είστε υπόχρεοι του λογαριασμού ή εξουσιοδοτημένοι από τον υπόχρεο.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή της αίτησης, πατήστε εδώ.

Έκπτωση σε περίπτωση διαρροήςΠληροφορίες για το τιμολόγιο

Ελέγχετε συχνά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σπιτιού σας (βρύσες, καζανάκια, μπάνια κ.λ.π.). Έτσι αποφεύγετε την άσκοπη σπατάλη του νερού η οποία επιβαρύνει σημαντικά τον λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση διαρροής υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει έκπτωση είναι να είστε υπόχρεος της υδροληψίας και η εγγραφή σας να είναι επικαιροποιημένη

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή της αίτησης, πατήστε εδώ.

Τονίζουμε ότι δεν πρόκειται για απαλλαγή αλλά για έκπτωση και προκύπτει μόνο αν υπάρχει σημαντική απόκλιση της κατανάλωσης κατά τη διαρροή σε σχέση με τις προηγούμενες φυσιολογικές καταναλώσεις σας.

Για το διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκαν οι οφειλές προσκομίζετε  τα ακόλουθα δικαιολογητικά (παρουσία ιδιοκτήτη ή άλλου ατόμου με εξουσιοδότηση):

 • Τα Ε2 της εφορίας, όπου εμφανίζεται το χρονικό διάστημα μίσθωσης του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο και το Α.Φ.Μ. του ενοικιαστή.
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο από την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.
 • Λύση μίσθωσης από την ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., με το εξής κείμενο:
  • «ο μισθωτής …………………………………..………………… αποχώρησε από το ακίνητο επί της οδού …………………………..………. με Αριθμό Καταναλωτή ………………………………….. στις ………….……….. . Θα προσκομίσω το Ε2 του έτους 2023 όταν καταθέσω την φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση μη προσκομίσεως του Ε2, τα χρέη βαρύνουν εμένα ως ιδιοκτήτη.»
 • Φωτογραφία υδρομέτρου, όπου θα φαίνεται καθαρά η ένδειξη και ο αριθμός του, για να γίνει εκκαθάριση.
 • Δελτίο Ταυτότητας του ιδιοκτήτη (ή και του εξουσιοδοτημένου).

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

 • Ε9 συνιδιοκτητών εκτυπωμένο εντός τριμήνου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

Όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν καταστήσει ως υπόχρεο τον μισθωτή του, τότε εξακολουθεί να παραμένει υπόχρεος απέναντι στην ΕΥΑΘ Α.Ε. ο ίδιος και οφείλει να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης που υπέγραψε με την εταιρία.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2.6. του Κανονισμού Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. «σε όσες παροχές νερού δεν συμπίπτει ο αναφερόμενος υπόχρεος με τον χρήστη είτε αυτός είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής, σε περίπτωση εγκατάλειψης του ακινήτου με ανεξόφλητους λογαριασμούς της ΕΥΑΘ Α.Ε., τότε αυτόματα υπεύθυνος για την τακτοποίησή τους είναι ο ιδιοκτήτης»