ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρουσιάσεων που οργανώνει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών πραγματοποιήθηκε σήμερα η παρουσίαση της Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.».Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !