Παράταση υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ

Η παράταση είναι για τις παρακάτω ειδικότητες:

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Οι αιτήσεις για την πρακτική άσκηση θα γίνονται δεκτές στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, Εγνατίας 127, 6ος όροφος είτε ηλεκτρονικά στο email: info@eyath.gr. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
Για την εκτύπωση της Αίτησης πατήστε ΕΔΩ.

Δικαιολογητικά για την έναρξη πρακτικής άσκησης:
1.    Σύμβαση από τη Σχολή (σε 3 αντίγραφα)
2.    Βεβαίωση από τη Σχολή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (πρωτότυπη)
3.    Φωτοτυπία της ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
4.    Φωτοτυπία του εγγράφου που αναφέρει τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
5.    Φωτοτυπία του εγγράφου «Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ»
6.    Φωτοτυπία της βεβαίωσης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
7.    Φωτοτυπία ατομικού λογαριασμού τράπεζας (κατά προτίμηση ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Όλα τα δικαιολογητικά (1-7) θα γίνουν δεκτά μόνο σε έντυπη μορφή.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !