Πάγωμα τιμών

Τη διανομή μερίσματος 0,114 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2010 αποφάσισε η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Hyatt» της Θεσσαλονίκης. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε επίσης την απόφαση της διοίκησης να ισχύσει το «πάγωμα» των τιμολογίων
για το 2011 στις τιμές του 2010, με την προοπτική να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για διαμόρφωση νέας τιμολογιακής πολιτικής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Νίκος Παπαδάκης, έκανε λόγο για τη νευραλγική θέση της εταιρείας στον ευρύτερο χώρο της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων, με αφετηρία τη ρευστότητα και την εύρωστη οικονομική της κατάσταση, εκτιμώντας ότι οι προοπτικές το 2011 θα είναι καλύτερες από το 2009 και το 2010. «Το πρώτο τρίμηνο του 2011 τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 5,555 εκατ. ευρώ έναντι 4,71 εκατ. ευρώ το 2010 σημειώνοντας αύξηση 18%, με μείωση του κόστους πωλήσεων και των εξόδων διοίκησης 14%. Η διοίκηση της ΕΥΑΘ εργάζεται προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των καταναλωτών, παρότι λειτουργεί υπό τα ‘χειρόφρενα’ της οικονομικής κρίσης, του μικρού αριθμού εργαζομένων, των μπρος πίσω της αποκρατικοποίησης και των δικαστικών εκκρεμοτήτων της προηγούμενης διοίκησης», επισήμανε ο κ. Παπαδάκης, δεσμευόμενος παράλληλα για ευρεία διαβούλευση κατά τη διαμόρφωση της νέας τιμολογιακής πολιτικής.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ προχώρησε επίσης, μεταξύ άλλων, στην έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2010, απαλλάσσοντας τα μέλη του Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης. Ενέκρινε επίσης τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. κατά τη χρήση του 2010 και όρισε αυτές του 2011 στα ίδια επίπεδα με τα φετινά. Η συζήτηση του θέματος που αφορούσε στην εξαγορά του ιδιωτικού δικτύου υδροδότησης Νικόπολης – Ανθοκήπων – Ευκαρπίας αναβλήθηκε.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !