Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΕΥΑΘ ΑΕ), ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021.

  • Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2020 : Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
  • Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2020: Παρασκευή 23 Απριλίου 2021
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Τρίτη 1 Ιουνίου 2021
  • Αποκοπή Μερίσματος : Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 (*)
  • Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 (*)
  • Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 (*)
  • Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2021 : Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ ΑΕ (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !