ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 065/2020 απόφαση του ενέκρινε το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020 της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2020

 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020.

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2019 : Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2019 : Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Αποκοπή Μερίσματος : Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 (*)

Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 (*)

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020 (*)

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2020 : Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

 

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).

 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !