Οικονομικό Ημερολόγιο 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 024/2019 απόφαση του ενέκρινε το οικονομικό ημερολόγιο έτους 2019 της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019.
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018 : Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2018 : Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
Αποκοπή Μερίσματος : Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 (*)
Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 (*)
Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019 (*)
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2019 : Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019
(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !