ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ΑΕ με την υπ. αριθ. 1/2018 απόφαση του ενέκρινε το οικονομικό ημερολόγιο έτους 2018 της Εταιρείας, το οποίο έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018.

  • Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2017 : Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
  • Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2017 : Πέμπτη 26 Απριλίου 2018
  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 31 Μαΐου 2018
  • Αποκοπή Μερίσματος : Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 (*)
  • Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (*)
  • Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018 (*)
  • Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2018 : Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !