ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας , όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AΕ  ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2010
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 31-12- 2010: Τετάρτη  30   Μαρτίου    2011
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2011: Τρίτη  31   Μαϊου    2011
Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2010:   Παρασκευή 3  Ιουνίου   2011
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:   Πέμπτη 30   Ιουνίου  2011
Αποκοπή Μερίσματος:    Παρασκευή    19 Αυγούστου 2011
Δικαιούχοι μερίσματος (record date) θα είναι οι κάτοχοι μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης της  Τρίτη  23 Αυγούστου 2011 )
Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση: Δευτέρα 29 Αυγούστου   2011
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2011:  Τετάρτη 31  Αυγούστου 2011
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων  9μήνου 2011:   Τετάρτη  30  Νοεμβρίου 2011
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα  θα δημοσιεύονται στον Τύπο,  στην ιστοσελίδα της ( www. eyath.gr ) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr ).Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !