Οικονομικά αποτελέσματα 2010

Μείωση 8% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά τη χρήση του 2010, ανερχόμενος σε 71.182 χιλιάδες ευρώ έναντι 77.376 χιλ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 20.878 χιλ. ευρώ έναντι 22.093 χιλ. ευρώ του 2009 μειωμένα κατά 5,5%, ενώ τα μετά φόρων κέρδη έφτασαν στα 12.402 χιλ. ευρώ έναντι 14.390 χιλ. του 2009 (μείωση 13,81%) λόγω επιβάρυνσης με φόρους προηγούμενων χρήσεων της 5ετίας 2004-2008 μετά από φορολογικό έλεγχο, αλλά και λόγω της επιβολής έκτακτης εισφοράς. Ειδικότερα, μόνο ο φορολογικός έλεγχος επιφορτίζει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα με οφειλές περίπου 4,050 εκατ. ευρώ (με πρόβλεψη 2 εκατ. ευρώ), ενώ η έκτακτη εισφορά της εταιρείας για την ενίσχυση των δημόσιων ταμείων ανέρχεται σε 2,2 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 8% αποδίδεται στον περιορισμό σε σχέση με το 2009 της κατανάλωσης κατά 2 κ.μ./4μηνο ανά οικιακό τιμολόγιο, όπως και στον περιορισμό των νέων συνδέσεων λόγω της ύφεσης που παρατηρείται στην οικοδομική δραστηριότητα. Το κόστος παραγωγής μειώθηκε κατά 2,35 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 5%, ενώ και στα λειτουργικά έξοδα καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις. Ειδικότερα: τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 2,2 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 30% περίπου και τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 2,4 εκατ. ευρώ ή 38,5%. Τέλος, τονίζεται ότι παρά το μειωμένο τζίρο κατά 6,2 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν μόλις κατά 1,1 εκατ. ευρώ χάρη στην ορθή διαχείριση και τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Η πολιτική που ασκήθηκε από τη νέα διοίκηση γενικότερα είχε στόχο: α) την τακτοποίηση υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων, β) την εξομάλυνση των εργασιακών σχέσεων και γ) τη βελτίωση των υποδομών και των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα στο τελευταίο αυτό θέμα, σημαντικά ήταν τα κονδύλια που δαπανήθηκαν για συντήρηση των εγκαταστάσεων και βελτιώσεις των υποδομών, οι οποίες χρήζουν άμεσης και κατεπείγουσας αποκατάστασης λόγω εγκατάλειψης τα τελευταία χρόνια – ειδικά σε περιοχές που πέρασαν πρόσφατα στην ευθύνη της ΕΥΑΘ με πολλά προβλήματα στα δίκτυά τους (π.χ. Ωραιόκαστρο, Πυλαία κ.λπ.).Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !