Ο Θερμαϊκός και τα μεγάλα έργα

03.07.2017. Σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο για την κατάσταση στον Θερμαϊκό κόλπο, που δυσχεραίνει την καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων, βλάπτει την επιχειρηματικότητα και την τουριστική εικόνα της πόλης, η ΕΥΑΘ Α.Ε., ως εκ του νόμου υπεύθυνη αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος αποχέτευσης ακαθάρτων, ενημερώνει τους πολίτες τα εξής:
Το εκτεταμένο φαινόμενο χρωματισμού των επιφανειακών νερών του όρμου και του κόλπου της Θεσσαλονίκης οφείλεται, όπως οι ειδικοί επιστήμονες επιβεβαιώνουν, στην εμφάνιση «ερυθράς παλίρροιας». Είναι φυσικό φαινόμενο στο μέρος που σχετίζεται με παράκτιους ανέμους ή την κίνηση των θαλάσσιων μαζών στον Θερμαϊκό κόλπο, είναι όμως και ανθρωπογενές στο μέρος που συνδέεται με τον ευτροφισμό των νερών του κόλπου, ο οποίος οφείλεται στη μακροχρόνια απόρριψη αστικών λυμάτων και γεωργικών απορροών (στραγγιστικές τάφροι, ποταμοί, χείμαρροι, αποχετευτικοί αγωγοί πριν από τη λειτουργία των μονάδων κατεργασίας κ.ά.). Η πιο σημαντική επίπτωσή του, πέραν της οπτικής όχλησης και δυσοσμίας και των παρεπόμενων συνεπειών τους, είναι ότι, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες, αλλάζει μακροπρόθεσμα το τροφικό πλέγμα ευνοώντας την ανάπτυξη των μεδουσών έναντι των ψαριών. Ήδη, από την πρώτη ώρα εμφάνισης του φαινομένου στον Θερμαϊκό και όχι μόνο στην παραλιακή ζώνη, η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι σε συνεννόηση και συνεργασία με επιστήμονες του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ, διευκολύνοντας μάλιστα το έργο των σχετικών δειγματοληψιών.
Κατά συνέπεια, η σύνδεση του φαινομένου της «ερυθράς παλίρροιας» με την παροχέτευση ποσότητας ανεπεξέργαστων λυμάτων, που αντιστοιχούν στο 5% περίπου της ποσότητας των λυμάτων που οδηγούνται κι επεξεργάζονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, Σίνδος), στο ρέμα Δενδροποτάμου, δεν είναι καθόλου προφανής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έστω και αυτή η εκροή πρέπει να είναι αποδεκτή. Ο επίμαχος αγωγός αποτελεί δυστυχώς μέρος ενός ανολοκλήρωτου -για αρκετά χρόνια και μέχρι αυτήν την ώρα- αποχετευτικού συστήματος για τα λύματα των χαμηλών περιοχών της Δυτικής Θεσσαλονίκης, για την κατασκευή του οποίου (όπως και για όλα τα μεγάλα έργα) την αποκλειστική ευθύνη είχε το Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών κ.λπ.).
Το πρόβλημα θα επιλυθεί μόνο με την ολοκλήρωση του δεύτερου κλάδου του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (η κατασκευή του, αποκλειστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, ξεκίνησε το 2014, διακόπηκε και σήμερα έχει επανεκκινήσει), αλλά και με την κατασκευή συμπληρωματικών αγωγών σύνδεσης του ΚΑΑ με τις υπάρχουσες, εν λειτουργία υποδομές στην περιοχή, που έχουν εν μέρει καταστραφεί από τα έργα κατασκευής του οδικού κόμβου Κ16 και είναι ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έπρεπε να τους έχει αποκαταστήσει. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει προβεί επανειλημμένως σε έγγραφες ενημερώσεις αλλά και αιτήματα προς όλους τους αρμόδιους φορείς για την άμεση ανάγκη επίλυσης του προβλήματος. Σημειωτέον ότι υπάρχουν ήδη δύο δικαστικές αποφάσεις που απαλλάσσουν την εταιρεία από κάθε ευθύνη για την αναγκαστική εκροή μη επεξεργασμένων λυμάτων στον Δενδροπόταμο, αφού τα σχετικά αποχετευτικά έργα ουδέποτε ολοκληρώθηκαν!
Είναι προφανές ότι η ευθύνη για την ποιοτική ανάκαμψη του Θερμαϊκού κόλπου -ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια- είναι πράγματι συλλογική υπόθεση. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι διατεθειμένη να προσφέρει τεχνογνωσία και εμπειρία σε μια συλλογική προσπάθεια όλων των αρμόδιων φορέων και απολύτως έτοιμη να θέσει άμεσα σε επιχειρησιακή λειτουργία τα αποχετευτικά έργα που θα επισκευαστούν-κατασκευαστούν από τους φορείς που οφείλουν να το πράξουν, εφόσον βεβαίως της παραδοθούν.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !