Ο Γ.Γ. Δημοσίων Έργων στην ΕΥΑΘ

Συνάντηση με το διευθύνοντα σύμβουλο, Ν. Παπαδάκη, και το γενικό διευθυντή της ΕΥΑΘ Α.Ε., Μ. Βαδράτσικα, είχε σήμερα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος.

Ο κ. Σιμόπουλος ενημερώθηκε για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., ενώ ο κ. Παπαδάκης επισήμανε από την πλευρά του την ανάγκη πρόσληψης επιπλέον προσωπικού στην εταιρεία, αλλά και την αδικία που εμπεριέχουν οι οριζόντιες περικοπές λόγω του διαφορετικού ύψους μισθών σε κάθε ΔΕΚΟ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η άμεση επίλυση, μέσω υπουργικής απόφασης, των οικονομικών διαφορών μεταξύ ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Παγίων, όπως και η έκδοση των ΚΥΑ που εκκρεμούν σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΑΘ Α.Ε. και τον Κανονισμό Υδροληψίας της εταιρείας.

Επιπλέον, ζητήθηκε από τη διοίκηση και συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών να υπάρξει μεγαλύτερη κυβερνητική ανάμιξη στο θέμα της διαχείρισης της λυματολάσπης των βιολογικών καθαρισμών.

Όσον αφορά στο θέμα της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ), συμφωνήθηκε ότι, προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία της ΜΚΑ η ΕΥΑΘ Α.Ε., θα πρέπει η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕΘ να προχωρήσει στην ανακατασκευή της. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να αναλάβει τη λειτουργία της η Τράπεζα Πειραιώς.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !