Νέο Δ.Σ. στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

Το Νίκο Παπαδάκη, χημικό – καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΑΘ Α.Ε. από το Δεκέμβριο του 2009, εξέλεξε Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. που όρισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία συνήλθε στις 13 Δεκεμβρίου 2012 στο ξενοδοχείο «Hyatt Regency» στη Θεσσαλονίκη. Νέοι αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ ορίστηκαν η πολιτικός μηχανικός Πηνελόπη Δ. Ράλλη και ο χημικός μηχανικός Κωνσταντίνος Α. ΚουτρούκηςΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !