Νέες διευκολύνσεις στο κοινωνικό τιμολόγιο

Από την αρχή του 2014, ισχύει στην ΕΥΑΘ ΑΕ κοινωνικό τιμολόγιο με έκπτωση 50% για ευπαθείς ομάδες και έχουν μέχρι τώρα ενταχθεί 4000 καταναλωτές.
Η απόφαση εφαρμόζεται για άτομα χαμηλού εισοδήματος, με συνολικό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 € ετησίως, προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα. Οι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό και Ε1 της εφορίας) και να είναι υπόχρεοι του λογαριασμού ύδρευσης.