Σημειώσεις:

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει μεταβίβαση υδροληψίας, είναι να μην υπάρχουν οφειλές. Σε περίπτωση ανεξόφλητης οφειλής, θα πρέπει να εξοφληθεί την ημέρα της μεταβίβασης ή να γίνει διακανονισμός αυτής.

Δικαιολογητικά:  Αναλόγως της ιδιοκτησιακής κατάστασης.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Εάν είστε επιτηδευματίας, για οικονομικές δραστηριότητες από την άσκηση των οποίων παράγονται υγρά απόβλητα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ (ενδεικτικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες κλπ.) πρέπει πριν την υποβολή του αιτήματος «Μεταβίβασης Υδροληψίας» να ακολουθήσετε την διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφεται εδώ για τη «Χορήγηση άδειας Αποχέτευσης».

Στη συνέχεια θα  σας αποσταλεί Αριθμός Πρωτοκόλλου με e-mail,  ο οποίος θα σας ζητηθεί κατά την πορεία της διαδικασίας.

Μπορείτε να συνεχίσετε με την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος  «Μεταβίβασης Υδροληψίας» μέσω του MyEyathPortal και να συμπληρώσετε στο απαιτούμενο πεδίο της αίτησης τον Αριθμό Πρωτοκόλλου που σας έχει αποσταλεί. Ο αριθμός πρωτοκόλλου θα σας ζητηθεί και στη περίπτωση που υποβάλετε το αίτημα σας στα γραφεία μας.

Ενοικιαστής–Νομικό Πρόσωπο. (με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  αντίγραφο Νόμιμης Εκπροσώπησης).

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

–Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης– ,από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

–Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση.

–Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο από το TAXISNET, σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής. α) Σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, το προσκομίζετε μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., του ιδιοκτήτη ότι ισχύει «Σιωπηρή Παράταση». β) Σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των Ηλεκτρονικών Μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. ότι είναι σε ισχύ.

–Φωτογραφία υδρομέτρου, για την τιμολόγηση κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

–Εγγύηση ποσού 100€. (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ13 η εγγύηση είναι 100€).

 

 

ΔΙΑΤΟΜΕΣ Φ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ13 100,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ20 170,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ25 200,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ40 500,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ50 ΣΥΝΘΕΤΟ 1.000,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 1.800,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 ΣΥΝΘΕΤΟ 2.450,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 2.370,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 ΣΥΝΘΕΤΟ 3.200,00€

 

Σημείωση: Οι επιτηδευματίες, εντάσσονται  στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

Ιδιοκτήτης–Νομικό Πρόσωπο. (με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  αντίγραφο Νόμιμης Εκπροσώπησης).

–Πρόσφατο Ε9 της ιδιοκτήτριας εταιρείας ή πρόσφατο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

α)Ε9 συνιδιοκτητών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr, που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

–Φωτογραφία του υδρομέτρου, για την τιμολόγηση των κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

–Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης–Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

–Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση.

Σημειώσεις:

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν καταβάλουν εγγυήσεις κατά τη μεταβίβαση  υδροληψίας.

Σημείωση: Οι επιτηδευματίες, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν  στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα του Πρωτόκολλου Μεταβίβασης δικαιωμάτων.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !