Μεταφορά ημερομηνιών ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών και τακτικής συνέλευσης μετόχων

Από την Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα Οικονομικά Αποτελέσματα του έτους 2014 μεταφέρεται στις 6 Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή αντί τις 4 Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη καθώς επίσης και η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχωνμεταφέρεται στις 30 Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα αντί για τις 27 Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !