Μέχρι τέλη 2017 οι διακανονισμοί!

Μέχρι τέλη 2017 οι διακανονισμοί!
Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 η προθεσμία για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών της ΕΥΑΘ, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !