Με υψηλή κερδοφορία και το 2021

Οι υψηλές λειτουργικές επιδόσεις και ταυτόχρονα το υψηλό ενεργειακό κόστος διαμορφώνουν την εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την οικονομική χρήση του 2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2021 που παρουσιάστηκαν σήμερα στους οικονομικούς αναλυτές, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 73,6 εκατ. ευρώ έναντι 71,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 2,4%. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 50,5 εκατ. έναντι 44,3 εκατ. το 2020 (αύξηση 14,13%). Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν τα 15,8 εκατ. έναντι 16,7 εκατ., μια μείωση της τάξης του 5,81%. Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 11,3 εκατ. ευρώ από 11,9 εκατ. το 2020, σημειώνοντας μείωση 4,59%. Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε 23,1 εκατ. ευρώ έναντι 27,6 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (μείωση 16,46%). Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν κατά την κλειόμενη χρήση σε 20,97 εκατ. ευρώ έναντι 22,6 εκατ., σημειώνοντας μείωση 7,24%.
Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2021 έφτασαν τα 91,3 εκατ. έναντι 81,9 εκατ. στις 31/12/2020, καταγράφοντας αύξηση 11,46% που αντικατοπτρίζει και τη μεγάλη εισπραξιμότητα της προηγούμενης χρήσης.

«Καμία εταιρεία δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, μπορεί όμως να μειώσει τις επιπτώσεις τους με μεθοδικότητα και μέτρα πρόληψης. Στην ΕΥΑΘ, εδώ και τρία χρόνια, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα εξοικονόμησης ενέργειας, περιορισμού των εκπομπών CO2, όπως και έργα ιδιοπαραγωγής στις ενεργοβόρες παραγωγικές υποδομές μας. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα συνεχίζουμε με συνέπεια στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας , όπως άλλωστε δείχνει και η δημοσίευση το 2021 του πρώτου μας Απολογισμού Βιωσιμότητας για τα έτη 2019-2020», επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Άγις Παπαδόπουλος.

«Το 2021 και παρά τις αντιξοότητες, οι λειτουργικές μας επιδόσεις υπήρξαν εξαιρετικές, η εισπραξιμότητά μας ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών και τα ταμειακά μας διαθέσιμα αυξήθηκαν σημαντικά, χάρη στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό και την πολύτιμη συνεισφορά των εργαζομένων μας. Αποφασίσαμε να απορροφήσουμε και να ισοσταθμίσουμε μεσοπρόθεσμα το υψηλό ενεργειακό κόστος, χωρίς να επιβαρύνουμε μέχρι το 2023 τους καταναλωτές μας. Προσβλέπουμε και το 2022 σε υπεύθυνη, βιώσιμη ανάπτυξη, με έργα ενεργειακής εξισορρόπησης και κοινωνικής αλληλεγγύης», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης.

Όπως μάλιστα επισήμανε ο ίδιος στη σημερινή παρουσίαση, στα επενδυτικά έργα της ΕΥΑΘ προς συμβασιοποίηση περιλαμβάνεται η εγκατάσταση «έξυπνων» υδρομέτρων, η υλοποίηση νέου ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης και τιμολόγησης των καταναλωτών, η δημιουργία νέων δεξαμενών αποθήκευσης νερού και κυρίως η έναρξη των εργασιών επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, που θα βελτιώσει τις υδροδοτικές «επιδόσεις» της εταιρείας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και θα επιτρέψει την αύξηση του κύκλου εργασιών της με επέκταση σε νέες περιοχές.

 

ΟΙΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΡ2022 1
Από αριστερά, ο διευθυντής Οικονομικών της ΕΥΑΘ Δημήτρης Αλεξανδρής, ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Άγις Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Άνθιμος Αμανατίδης στη σημερινή παρουσίαση

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Από τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του βιολογικού καθαρισμού στη ΣίνδοΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !