Κυκλικότητα – ανθεκτικότητα, οι προκλήσεις μας

Την ανάγκη ενσωμάτωσης κινήτρων ορθολογικής χρήσης στα τιμολόγια νερού, «για να μη συνεχίσουμε να πλένουμε τα πεζοδρόμια με διυλισμένο νερό, που είναι ένα περιβαλλοντικό έγκλημα», επισήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άγις Παπαδόπουλος, από το βήμα του 3ήμερου συνεδρίου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Ενεργειακή Ασφάλεια και Πράσινη Ανάπτυξη».

Στο πάνελ για την «Κυκλική οικονομία και βιώσιμη διαχείριση πόρων», ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε τα best practices της ΕΥΑΘ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας: μεταξύ άλλων, αξιοποίηση του δευτερογενούς νερού στις εγκαταστάσεις, εκμετάλλευση βιομεθανίου για τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, όπως και διάθεση της ξηραμένης ιλύος στη λογική του waste to energy. Παράλληλα, όμως, επισήμανε την ανάγκη η τιμή κοινωνικών αγαθών όπως το νερό «να αντικατοπτρίζει και σημαντικό μέρος του κόστους τους», ώστε να είναι εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη των εταιρειών που τα διαχειρίζονται.

Γενικότερα για τις εταιρείες ύδρευσης – αποχέτευσης διέκρινε δυο άξονες ή αλλιώς προκλήσεις για το μέλλον: την κυκλικότητα – βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των υποδομών. «Τα δύο δεν είναι ανταγωνιστικά. Μια υποδομή που θα σχεδιαστεί ή θα αναβαθμιστεί, για να είναι ανθεκτική σε πιο ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι έντονες βροχές ή η ξηρασία, θα είναι πιο βιώσιμη και πιο περιβαλλοντικά αποδεκτή συνολικά στον κύκλο ζωής της», εξήγησε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ.