Κερδοφορία με κοινωνική πολιτική

Ενισχυμένα αποτελέσματα, που συνδυάζουν κερδοφορία και μείωση λειτουργικού κόστους με διεύρυνση κοινωνικής πολιτικής, αυξημένες προβλέψεις και κονδύλια έρευνας και ανάπτυξης, παρουσίασε για το σύνολο της χρήσης του 2016 η ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ειδικότερα, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 73,3 εκατ. ευρώ έναντι 73 εκατ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας αύξηση 0,31%. Η αύξηση του τζίρου οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης νερού και των σχετικών τελών αποχέτευσης, στην πολιτική διευκόλυνσης της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ δεν «επηρεάστηκε» από την επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου. Μείωση της τάξης του 6,81% υπήρξε στο κόστος πωλήσεων, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 43,8 εκατ. ευρώ έναντι 46,9 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.
Επίσης, τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 13,15%, ενώ τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 21,8 εκατ. ευρώ έναντι  20,7 εκατ., μια αύξηση  της τάξης του 5,16%. Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 12,45 εκατ. ευρώ έναντι 13,5 εκατ., σημειώνοντας μείωση 7,62%. Ο δείκτης ΕΒΙΤDA (κέρδη προ φόρων, τόκων  και  αποσβέσεων) διαμορφώθηκε στο ποσό των 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 25,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,6%. Να σημειωθεί ότι τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας το ίδιο διάστημα σημείωσαν αύξηση  105%, ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα ανήλθαν σε 56,7 εκατ. ευρώ έναντι 50,9 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση.
«Η διοίκησή μας έθεσε εξαρχής έναν βασικό στόχο: την εξωστρέφεια και ανάπτυξη της ΕΥΑΘ μέσα από την ενδυνάμωση της ίδιας της επιχείρησης και τη μέγιστη αξιοποίηση της εμπειρίας του προσωπικού της. Έτσι, στο διάστημα του ενός χρόνου περίπου που είμαστε στο τιμόνι της εταιρείας, την αναδιοργανώσαμε διοικητικά, ενεργοποιώντας διαδικασίες αξιολόγησης που ήταν επί σειρά ετών ανενεργές. Συντάξαμε νέο οργανόγραμμα, μειώνοντας τις διευθύνσεις για μεγαλύτερη ευελιξία, και ανακατανείμαμε αρμοδιότητες», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Γιάννης Ν. Κρεστενίτης.
«Κυρίως όμως δρομολογήσαμε την πρόσληψη 150 επιπλέον εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ, που θα προστεθούν στο δυναμικό της εταιρείας στην τρέχουσα οικονομική χρήση. Έτσι, με την εταιρεία επαρκώς στελεχωμένη, θα μπορέσει να υλοποιηθεί κι ο
επιχειρησιακός σχεδιασμός της επόμενης 5ετίας, που προβλέπει ανάπτυξη των δικτύων της εταιρείας και επέκταση της δραστηριότητάς της σε νέες περιοχές. Πρόκειται για μια εταιρεία χρηματοοικονομικά υγιή, με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα και δυναμική ανάπτυξης με ίδιους πόρους», προσθέτει.
Το σύνολο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2016, καθώς και οι σχετικοί δείκτες μέτρησης απόδοσής της έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.eyath.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !