Καθαρά κέρδη πάνω από 76% στο εξάμηνο!

Αύξηση καθαρών κερδών πλέον του 76% παρουσίασε το α’ εξάμηνο του 2017 η ΕΥΑΘ, με σταθερά έσοδα και χωρίς αυξήσεις τιμολογίων ή «εκπτώσεις» στην κοινωνική της πολιτική, αλλά αντίθετα με επιπλέον εκπτώσεις στους πληγέντες του παγετού και σημαντική αύξηση των σχετικών διακανονισμών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2017, ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα περσινά επίπεδα ανερχόμενος στο ποσό των 37,7 εκατ. ευρώ έναντι 37,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (μείωση 0,20%). Τα μικτά κέρδη της περιόδου άγγιξαν τα 16,95 εκατ. ευρώ έναντι 15,9 εκατ. την προηγούμενη περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 6,64%.
Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου το ίδιο διάστημα έφτασαν τα 14 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. πέρυσι, μια αύξηση της τάξης του 31,22%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 9,7 εκατ. από 5,49 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 76,58%. Εξάλλου, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν την 30ή Ιουνίου 2017 στα 71 εκατ. ευρώ έναντι 56,7 εκατ. πέρυσι, αύξηση 25,68%. Η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων σε τέτοιο επίπεδο οφείλεται στην πληρωμή του μερίσματος μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου του α’ εξαμήνου 2017.
«Τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι, νομίζω, ενδεικτικά για το πώς μια εισηγμένη μπορεί να συνδυάζει κοινωνική μέριμνα και φροντίδα για τις οικονομικά ευάλωτες ομάδες με υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα. Αυτό το εξάμηνο εξορθολογίσαμε ακόμη περισσότερο τις δαπάνες μας, παρά το κόστος των συντηρήσεων που μας επιφύλαξε ο παγετός του περασμένου χειμώνα, και εξοικονομήσαμε σε ενέργεια», επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης. «Είναι εμφανές ότι η ΕΥΑΘ έχει τη δυνατότητα και αυτό θα κάνει, να υλοποιήσει το επενδυτικό κι επιχειρησιακό της σχέδιο συνολικού ύψους 165 εκατ. ευρώ έως το 2023, ώστε να κατασκευάσει την επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού και να παραδώσει στους Θεσσαλονικείς ένα ολοκληρωμένο σύστημα ύδρευσης – αποχέτευσης, με ταυτόχρονη επέκταση σε νέες περιοχές, θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη προς όφελος του περιβάλλοντος και του φυσικού πόρου», συμπληρώνει.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !