Ισχυρές επιδόσεις στο 6μηνο 2021

Ισχυρές επιδόσεις και σταδιακή επιστροφή σε «κανονικά» επιχειρησιακά μεγέθη καταγράφουν τα αποτελέσματα 6μήνου 2021 της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου της περιόδου 01/01/2021 έως 30/06/2021, ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 34,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 1,28%. Το κόστος των πωλήσεων έφτασε στο ποσό των 23 εκατ. ευρώ έναντι 21,4 εκατ. ευρώ, αύξηση της τάξης του 7,71% κυρίως λόγω των αυξημένων συντηρήσεων και επισκευών που προβλέπει η νέα σύμβαση για την τρέχουσα λειτουργία αλλά και τη λειτουργική – ενεργειακή αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), στη Σίνδο.

Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ έναντι 7,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,63%. Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 5,9 εκατ. από 4,8 εκατ. ευρώ, μια αύξηση της τάξης του 22,71%. Το μικτό κέρδος της χρήσης ανήλθε σε 11,84 εκατ. έναντι των 13 εκατ. την προηγούμενη περίοδο, σημειώνοντας μείωση 9,27%. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου της ΕΥΑΘ Α.Ε. διαμορφώθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο σε 11 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ., αύξηση 7,98%. Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30ή Ιουνίου του 2021 έφτασαν τα 95,7 εκατ. ευρώ έναντι 81,9 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2020, σημειώνοντας αύξηση 16,83%.

«Το 6μηνο του 2021 και σε ένα περιβάλλον λοκντάουν στο μεγαλύτερο μέρος του, καταφέραμε να ‘επανέλθουμε’, με αυξημένο τζίρο και κέρδη και μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια. Το αυξημένο κόστος πωλήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στα ‘πράσινα’ έργα στην ΕΕΛΘ (προϋπολογισμού 41 εκατ. ευρώ), που θα την αναβαθμίσουν λειτουργικά κι ενεργειακά, με μακροπρόθεσμο βέβαια στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας της», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ, Άνθιμος Αμανατίδης. «Επιταχύνουμε τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό για τη βέλτιστη υποστήριξη των πελατών μας, αυξάνουμε τα έσοδά μας, διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τα λειτουργικά μας έξοδα. Παράλληλα, ενισχύουμε την εξωστρέφειά μας με νέες συνέργειες και εφαρμόζουμε βιώσιμες πρακτικές διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς λειτουργίας μας», κατέληξε ο κ. Αμανατίδης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα.