Ημερομηνία & τόπος διεξαγωγής ετήσιας ενημέρωσης οικονομικών αναλυτών

Από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18 και ώρα 12.00 μεσημβρινή, σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο 2012.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !