Ημερομηνία Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων 9μήνου 2010

Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες μητρικής & ομίλου 9μήνου 2010 θα δημοσιευθούν την 30η Νοεμβρίου 2010 , σύμφωνα με το οικονομικό ημερολόγιο της εταιρείας, στις εφημερίδες ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΘΝΟΣ & ΕΞΠΡΕΣ. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, μαζί με τα στοιχεία και πληροφορίες της ίδιας περιόδου , θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της : www.eyath.gr, την ίδια ημέρα.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !