ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

Η Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα  χρήσης 2009, της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 4/6/2010 στην αίθουσα του Χρηματιστηριακού κέντρου Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18  και ώρα 11,00 π.μ., σύμφωνα με το πρόγραμμα των σκοπούμενων εταιρικών πράξεων της ΕΥΑΘ ΑΕ.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !