Ημέρα Νερού με επαναχρησιμοποίηση λυμάτων

Η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων, ενός «αδικημένου» αλλά πολύτιμου φυσικού πόρου, «κλείνει» τον κύκλο του νερού. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στην εκδήλωση που διοργανώνει η ΕΥΑΘ την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, από κοινού με το Συμβούλιο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων του ΑΠΘ, την Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση και την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.
Από την πλευρά της ΕΥΑΘ, η χημικός και υπεύθυνη των ερευνητικών προγραμμάτων της εταιρείας Κατερίνα Χριστοδούλου θα αναφερθεί στις έννοιες της «επαναχρησιμοποίησης του νερού» (water reuse), της «κυκλικής οικονομίας» (circular economy) και στη μεταξύ τους διασύνδεση, θα ενημερώσει για τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με το θέμα της επαναχρησιμοποίησης, όπως και για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους του. Παράλληλα, θα αναπτύξει το ιστορικό των σχετικών δράσεων της ΕΥΑΘ, τους στόχους και τις μελλοντικές προκλήσεις για την ίδια την εταιρεία.
Η Ελευθερία Νικολαΐδου, μηχανικός – μέλος της ΕΥΕ, θα δείξει τις εναλλακτικές στις σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας λυμάτων, τεχνολογίες κι εξοπλισμό αιχμής στον τομέα, όπως και παραδείγματα εφαρμογών στη βιομηχανία με κοστολογική προσέγγισή τους.
Ο Στέλιος Μιχαηλίδης, γεωλόγος, μέλος του Δ.Σ. του ΓΟΕΒ Πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, θα παρουσιάσει τον ρόλο του οργανισμού, τις προϋποθέσεις και τις αδυναμίες ένταξης του ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία, όπως και στο υδατικό ισοζύγιο των λεκανών απορροής. Από τη θέση του στο Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας Υδάτων Κ. Μακεδονίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, θα δώσει το σημερινό «αποτύπωμα» της χρήσης ανακυκλωμένου νερού στην περιοχή και το νομικό πλαίσιο για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.
Μια οικο-καινοτόμο μέθοδο βιοεπεξεργασίας για την απομάκρυνση των θρεπτικών ουσιών από τα υγρά απόβλητα κι επομένως την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, θα αναπτύξει η καθηγήτρια Μαρία Μουστάκα, γενική γραμματέας του ΚΕΟΔΥ του ΑΠΘ. Η Μ. Μουστάκα θα εξηγήσει πώς η χρήση μικροφυκών και κυανοβακτηρίων μπορεί να «δώσει» υψηλής ποιότητας βιομάζα από τα υγρά απόβλητα αστικών, αγροτικών και βιομηχανικών διεργασιών, η οποία βιομάζα με τη σειρά της μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή βιοκαυσίμου.
Ο τεχνητός εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων με τη χρήση επεξεργασμένων λυμάτων είναι μια λύση για την αύξηση των υδάτινων αποθεμάτων, θα επισημάνει ο καθηγητής Κώστας Βουδούρης, πρόεδρος της ΕΕΥ. Ο Κ. Βουδούρης θα παρουσιάσει τις τεχνικές εμπλουτισμού μέσω των γεωτρήσεων και τα κριτήρια χρήσης των επεξεργασμένων λυμάτων, με παραδείγματα εφαρμογής από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο.
Ο καθηγητής Κώστας Κατσιφαράκης, τέλος, συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ, θα «κλείσει» τον κύκλο των παρουσιάσεων με την οικολογική διαχείριση των νερών της βροχής σε αστικές περιοχές και, ειδικότερα, με το παράδειγμα των «κήπων βροχής», τις ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με τους κοινούς κήπους και τα κριτήρια επιλογής του χώρου διαμόρφωσής τους. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το ακροατήριο.
Η εκδήλωση στο «Grand Hotel Palace» (Μοναστηρίου 305-307, στο ισόγειο) θα ξεκινήσει στις 11 π.μ. Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, είναι αφενός η μείωση κι αφετέρου η επαναχρησιμοποίηση των υγρών λυμάτων που προέρχονται από αστικές, βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις. Τα Ηνωμένα Έθνη «βλέπουν» εδώ έναν πολύτιμο φυσικό πόρο, που μπορεί μακροπρόθεσμα να διασφαλίσει την αειφορία του υδάτινου κύκλου. Άλλωστε, η μείωση στο μισό των ανεπεξέργαστων λυμάτων κι η προώθηση της ανακύκλωσης του νερού βρίσκονται ψηλά στην «Ατζέντα 2030» των κρατών – μελών του ΟΗΕ, για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την προστασία του πλανήτη προς όφελος όλων


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !