Η ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη στην ΕΥΑΘ

Με την ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη είχε σήμερα ενημερωτική συνάντηση η διοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε., στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.
Η κ. Σπυράκη ενημερώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο, Άνθιμο Αμανατίδη, και τον πρόεδρο, Άγι Παπαδόπουλο, για την πορεία του αναπτυξιακού σχεδίου της ΕΥΑΘ και τα μέτρα που πάρθηκαν το διάστημα αυτό της πανδημίας. Σε
σχέση με την τελευταία, συζητήθηκαν οι οικονομικές της επιπτώσεις και ο ρόλος της ΕΥΑΘ ως οικονομικού – αναπτυξιακού πυλώνα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Η κ. Σπυράκη υπογράμμισε από την πλευρά της τη σημασία που αποδίδεται από το Ευρωκοινοβούλιο, όπως και τις δράσεις της Ε.Ε. στους τομείς της ορθολογικής χρήσης υδάτινων πόρων και της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας, τομείς στους οποίους η ΕΥΑΘ Α.Ε. μπορεί να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !