Η ΕΥΑΘ στο 2ο Balkan Forum

Στο 2ο BALKAN FORUM με γενικό τίτλο «Για την επιχειρηματικότητα & την καινοτομία» μίλησε σήμερα ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ – καθηγητής Ενεργειακών Συστημάτων στο ΑΠΘ, Άγις Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος, από το βήμα της ενότητας “Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Κυκλική Οικονομία και Κλιματική Αλλαγή μέσω καινοτόμων δράσεων & χρηματοδοτικών εργαλείων στην προοπτική των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 2021-2027”, ανέπτυξε τη σύνθετη σχέση ενέργειας και νερού και τον καθοριστικό ρόλο των εταιρειών ύδρευσης.

“Η διασφάλιση της παροχής νερού στους αστικούς ιστούς και στη γεωργία, αλλά και η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων είναι ενεργοβόρες διεργασίες. Υπολογίζεται ότι περίπου 2,6% της κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά αυτούς ακριβώς τους τομείς, ένα μέγεθος που αναμένεται να αγγίξει το 4% ως το 2050. Αντίστροφα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μία ιδιαίτερα υδροβόρα διαδικασία, ειδικά στους ανθρακικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς. Αν προσθέσει κανείς στις δύο αυτές παραμέτρους και τη μείωση των υδατικών αποθεμάτων, που σε αρκετές ευρωπαϊκές, αλλά και σε μεσογειακές χώρες της Αφρικής και της Μ. Ανατολής, είναι κρίσιμη, αντιλαμβάνεται ότι η ορθολογική χρήση και η επανάχρηση του νερού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα”, επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ επικαλούμενος και τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Επανάχρηση Νερού, που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2020 και θα πρέπει να έχει τεθεί σε ισχύ ως τον Ιούνιο του 2023. Έναν κανονισμό που, όπως είπε, συμπληρώνει τις πρόνοιες του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, συμβάλλοντας στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ποιος όμως είναι ο σχεδιασμός των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης και ειδικότερα της ΕΥΑΘ; “Ειδικά στην κατεύθυνση αυτήν, η ΕΥΑΘ Α.Ε. υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος κατά 50% και για τη μείωση του υδατικού της αποτυπώματος κατά 20% ως το 2030, ενώ δραστηριοποιείται και ερευνητικά σε διεθνές και εθνικό επίπεδο”, είπε ο κ. Παπαδόπουλος παρουσιάζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας που εστιάζει κυρίως σε έργα αειφορικά και ενεργειακά, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.