Η ΕΥΑΘ και η κλιματική αλλαγή

Την προετοιμασία στην πράξη για την κλιματική αλλαγή σε επίπεδο υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Γιάννης Ν. Κρεστενίτης, στο πλαίσιο της ημερίδας «Οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και η τοπική αυτοδιοίκηση» του 3ου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ, αφού αναφέρθηκε στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στις υποδομές της εταιρείας (προβλήματα στα δίκτυα από την αύξηση της στάθμης της θάλασσας, αλλά και υφαλμύρινση του υδροφόρου ορίζοντα, κίνδυνος των παράκτιων υποδομών από πιθανές πλημμύρες), ανέδειξε τις «ανακυκλωτικές» δράσεις της, που αποτελούν παράλληλα απάντηση στην πρόκληση της κλιματικής μεταβολής: με την επαναχρησιμοποίηση υγρού λύματος από τον βιολογικό της ΕΥΑΘ μειώνονται οι αντλήσεις αρδευτικού νερού και προστατεύονται υδάτινοι πόροι σε ενδεχόμενη λειψυδρία. Επίσης, η επαναχρησιμοποίηση της ιλύος σε γεωργικές καλλιέργειες βοηθά στην ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών και περιορίζει τις ανάγκες σε λιπάσματα, ενώ με την ενεργειακή εκμετάλλευση των λυμάτων μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
«Το σχέδιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής εμπεριέχει οπωσδήποτε συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς της πόλης», τόνισε ο κ. Κρεστενίτης και αναφέρθηκε στη συνεργασία της ΕΥΑΘ με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την προστασία των αστικών υποδομών από πλημμύρες λόγω κλιματικής αλλαγής, όπως και για τον σχεδιασμό της στρατηγικής ανθεκτικότητας της πόλης για το 2030. Τέλος, ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ επισήμανε ότι ο κύκλος των συνεργασιών διευρύνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, «με τη συμμετοχή μας σε ερευνητικά προγράμματα για την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία».
Το 3ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης ολοκληρώνεται την Κυριακή 14 Μαΐου. Η ΕΥΑΘ συμμετέχει και με δικό της σταντ κοντά στην είσοδο του Περιπτέρου 8.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !