Οι γεωτρήσεις της πεδιάδας Θεσσαλονίκης με συμμετοχή στην υδροδότηση του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος ομαδοποιούνται ως εξής:

  • υδραγωγείο Σίνδου-Καλοχωρίου
  • υδραγωγείο Αξιού

Υδραγωγείο Σίνδου – Καλοχωρίου

Το υδραγωγείο Σίνδου – Καλοχωρίου αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

  • γεωτρήσεις
  • αγωγούς μεταφοράς
  • δεξαμενή καθίζησης
  • αντλιοστάσιο Καλοχωρίου
  • αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου

Στον υδροφορέα Σίνδου – Καλοχωρίου έχουν ανορυχθεί από τη δεκαετία του 1970 πολλές  υδρογεωτρήσεις. Από αυτές σήμερα μπορούν να λειτουργήσουν οι 15 και η ποσότητα νερού που δύναται να ληφθεί από τον υδροφορέα είναι περίπου 28000 m3 ημερησίως. Οι απολήψεις ύδατος χρησιμοποιούνται κατά την θερινή περίοδο για την ενίσχυση του συστήματος ύδρευσης, ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο βρίσκονται εκτός λειτουργίας οπότε και εμπλουτίζονται με φυσικό τρόπο. Το νερό μέσω αγωγών μεταφέρεται στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, αφού προηγουμένως γίνει πρωτοβάθμια επεξεργασία στη Δεξαμενή Καθίζησης. Στη συνέχεια οδηγείται με ώθηση στο Αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου και διανέμεται στην κατανάλωση.

Υδραγωγείο Αξιού

Το Υδραγωγείο Αξιού αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

  • γεωτρήσεις
  • αγωγός μεταφοράς
  • δεξαμενή Διαβατών

Στον υδροφορέα της ευρύτερης περιοχής Αξιού έχουν ανορυχθεί συνολικά 30 υδρογεωτρήσεις. Από αυτές σήμερα μπορούν να λειτουργήσουν οι 9 και η ποσότητα νερού που μπορεί να ληφθεί από τον υδροφορέα είναι της τάξης των 15000 m3 ημερησίως.

Το νερό που αντλείται από τις υδρογεωτρήσεις Αξιού, Ελεούσας, και Γέφυρας συγκεντρώνεται και μεταφέρεται μέσω αγωγού μήκους 15 km στη δεξαμενή Διαβατών, από όπου διανέμεται στο δίκτυο προς κατανάλωση.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !