ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ενημερώνει  το επενδυτικό κοινό ότι από σήμερα 18 Ιουνίου 2007, είναι στη διάθεση τους το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 , σύμφωνα με την απόφαση 5/204/14.11.2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 διατίθεται είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας https://www.eyath.gr, είτε σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, κα Διαμαντοπούλου , τηλ 2310-286613.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !