Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2015

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), επί της οδού Κατούνη 16-18 έγινε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Ζήσης, συγκεκριμένα:
Τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 επιβεβαιώνουν ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνεχίζει να είναι εύρωστη οικονομικά, με υψηλή κερδοφορία και σημαντική ρευστότητα.
Ειδικότερα, ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των 73,7 εκατ. ευρώ έναντι 72,3 εκατ. ευρώ της οικονομικής χρήσης του 2013(αύξηση 1,9%) Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 26,3 εκατ. ευρώ, έναντι 25,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,73%). Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 20,3 εκατ. έναντι 17,7 εκατ. ευρώ (αύξηση 14,9%). Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13,4 εκατ. ευρώ έναντι 13 εκατ. (αύξηση 2,35%). Η εταιρεία κατά τη χρήση του 2014 εμφάνισε υψηλή ρευστότητα, άνω των 50 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2015 σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου  2015, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 19,1 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 0,56%. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 6,75 εκατ. ευρώ ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ.
Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr).Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !