Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2013

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την παρουσίαση αναφέρθηκαν λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα  Σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Ζήσης Κωνσταντίνος, συγκεκριμένα:
Τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 επιβεβαιώνουν ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνεχίζει να είναι εύρωστη οικονομικά, με υψηλή κερδοφορία και σημαντική ρευστότητα. Ειδικότερα ο τζίρος του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 73,8 εκατ. ευρώ έναντι 75,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης (μείωση 2,05%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 30,5 εκατ. ευρώ έναντι 32,5 εκατ. ευρώ (μείωση 6,02%), ενώ τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 21,47 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. ευρώ (μείωση 17,42%). Τέλος, τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 17,78 εκατ. ευρώ έναντι 20,59 εκατ. ευρώ (μείωση 13,67%).
Τονίζεται ότι ο Όμιλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κατά το Α’ Τρίμηνο 2013 σημείωσε αύξηση 3,46% των κερδών μετά φόρων, παρά τη μείωση του τζίρου κατά 4,71% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr)


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !