Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2012

Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την παρουσίαση αναφέρθηκαν λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη, και τον πρόεδρο, Κωνσταντίνο Καμάκα.. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Ζήσης Κωνσταντίνος, συγκεκριμένα:
Ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης παρουσίασε αύξηση 5,93% ανερχόμενος σε 75,4 εκατ. ευρώ έναντι 71,18 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 32.524 χιλ. ευρώ έναντι 26.304 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 6.220 χιλ ευρώ ή 23,64%. Η μεγάλη διαφορά που παρατηρείται, οφείλεται στην επιβάρυνση της προηγούμενης χρήσης με φόρους της 5ετίας 2004-2008, μετά από φορολογικό έλεγχο, αλλά και λόγω της επιβολής έκτακτης εισφοράς. Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5,93% οφείλεται  στην αναπροσαρμογή των τιμών ύδατος και αποχέτευσης, στα επίπεδα τιμών του 2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11741/2006 ΚΥΑ, παρά την ετήσια μείωση της κατανάλωσης ύδατος κατά μέσο όρο 2,5 κυβικά μέτρα και τη μηδενική αύξηση των συνδέσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης.
Ο Δείκτης EBITDA διαμορφώθηκε στο ποσό των 28.792 χιλ. ευρώ έναντι 24.830 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3.962 χιλ. ευρώ ή 16%. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,5674 ευρώ έναντι 0,3417. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στο ποσό των 23.159 χιλ. ευρώ έναντι 14.364 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 8.795 χιλ. ευρώ ή 61,22%. Η καθαρή θέση του Ομίλου, ανήλθε σε 124.653 χιλ. ευρώ έναντι 108.196, σημειώνοντας αύξηση 16.457 χιλ. ευρώ ή 15,21%, λόγω κερδοφορίας της κλειόμενης χρήσης.
Η αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας συνεχίζεται ήδη στο α’ τρίμηνο του 2012, κατά το οποίο παρατηρήθηκε αύξηση των κερδών μετά φόρων σε ποσοστό 12,79%, με παράλληλη μείωση των λειτουργικών εξόδων (κατά 10%). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ο τζίρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανήλθε στο ποσό των 19,2 εκατ. ευρώ έναντι 19,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση 1,63%. Το κόστος των πωλήσεων έπεσε στα 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ (μείωση 2,24%). Tα προ φόρων κέρδη έφτασαν στο ποσό των 7,88 εκατ. ευρώ έναντι 7,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξανόμενα κατά 8,24%, τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, σημειώνοντας αύξηση 12,79%.
Το business plan της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνει τόσο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την τεχνολογική αναβάθμιση, όσο και την επέκταση των δράσεων στη Βόρεια Ελλάδα και τη Βαλκανική. Προς την κατεύθυνση αυτήν, η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ, την Ένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έχει ήδη υπογράψει Μνημόνιο Προθέσεων με την κρατική πορτογαλική εταιρεία Aguas de Portugal, S.G.P.S., S.A.
Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί η αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων σε συνεργασία με την Ε.Τ.Β.Α. (φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου), η ηλεκτρονική παρακολούθηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, η σταδιακή αντικατάσταση μετρητών νερού για τη διασφάλιση ακριβέστερης καταγραφής καταναλώσεων, η τμηματική αξιοποίηση των παλαιών δικτύων με στόχο τον περιορισμό των απωλειών και την ελαχιστοποίηση των διακοπών υδροδότησης, καθώς και η αξιοποίηση του δικτύου αποχέτευσης με την εγκατάσταση οπτικών ινών για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Μετά από προτάσεις της διοίκησης, εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ δύο σημαντικά έργα υποδομής: η κατασκευή του 2ου κλάδου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της πόλης (ύψους 36,2 εκατ. ευρώ) και η επέκταση του διυλιστηρίου (ύψους 22,8 εκατ. ευρώ). Επίσης, έχουν κατασκευαστεί και παραδόθηκαν έργα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων, όπως η ξήρανση της ιλύος  και λοιπά συναφή έργα δαπάνης 17,5 εκατ. Ευρώ, ενώ βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής έργα ύψους 4,8 εκατ. Ευρώ. Τέλος, εντός του έτους προβλέπεται η ολοκλήρωση της επέκτασης της ζώνης ευθύνης της εταιρείας στους Καλλικράτειους Δήμους Δέλτα, Πυλαίας – Πανοράματος – Χορτιάτη και Θερμαϊκού.
Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr).

Παρουσίαση οικονομικών αποτελεσμάτων οικον. έτους 2012 σε μετόχους DownloadΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !