ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2011 ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές.
Κατά την παρουσίαση αναφέρθηκαν  λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη, και τον πρόεδρο, Κωνσταντίνο Καμάκα.
Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ κ. Ζήσης Κωνσταντίνος, συγκεκριμένα:
Ο κύκλος εργασιών της εισηγμένης παρουσίασε μείωση 8% ανερχόμενος σε 71,1 εκατ. ευρώ έναντι 77,3 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 20,8 εκατ. ευρώ έναντι 22 εκατ. ευρώ του 2009 μειωμένα κατά 5,5%, ενώ τα μετά φόρων κέρδη έφτασαν στα 12,4 εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. του 2009 (μείωση 13,81%) λόγω επιβάρυνσης με φόρους προηγούμενων χρήσεων της 5ετίας 2004-2008 μετά από φορολογικό έλεγχο, αλλά και λόγω της επιβολής έκτακτης εισφοράς. Μόνο ο φορολογικός έλεγχος επιφόρτισε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα με οφειλές περίπου 4,050 εκατ. ευρώ (με πρόβλεψη 2 εκατ. ευρώ), ενώ η έκτακτη εισφορά της εταιρείας για την ενίσχυση των δημόσιων ταμείων ανήλθε σε 2,2 εκατ. ευρώ. Η μείωση του κύκλου εργασιών κατά 8% αποδίδεται στον περιορισμό σε σχέση με το 2009 της κατανάλωσης κατά 2 κ.μ./4μηνο ανά οικιακό τιμολόγιο, όπως και στον περιορισμό των νέων συνδέσεων λόγω της ύφεσης που παρατηρείται στην οικοδομική δραστηριότητα.

Σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι το κόστος παραγωγής μειώθηκε κατά 2,35 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 5%, ενώ και στα λειτουργικά έξοδα καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις. Ειδικότερα: τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 2,2 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 30% περίπου και τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 2,4 εκατ. ευρώ ή 38,5%. Τονίζεται επίσης ότι, παρά το μειωμένο τζίρο κατά 6,2 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν μόλις κατά 1,1 εκατ. ευρώ χάρη στην ορθή διαχείριση και τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Η αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας καταγράφεται ήδη στο α’ τρίμηνο του 2011, κατά το οποίο παρατηρήθηκε αύξηση 17,91% των κερδών μετά φόρων, με παράλληλη μείωση των εξόδων διοίκησης (κατά 14%). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ο τζίρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανήλθε στα 19,5 εκατ. ευρώ έναντι 19,1 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 2,09%. Το κόστος των πωλήσεων έπεσε στα 10,6 εκατ. ευρώ έναντι 11,2 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου του 2010, σημειώνοντας μείωση 5,01%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 8,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση 12,12%. Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ του α’ τριμήνου του 2010 αυξανόμενα κατά 16,09%, ενώ τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 17,91%.

Το business plan της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνει τόσο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την τεχνολογική αναβάθμιση όσο και την επέκταση των δράσεων στη Βόρεια Ελλάδα και τη Βαλκανική. Προς την κατεύθυνση αυτήν η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ, την Ένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), την τοπική αυτοδιοίκηση και έχει ήδη υπογράψει Μνημόνιο Προθέσεων με την κρατική πορτογαλική εταιρεία Aguas de Portugal, S.G.P.S., S.A.

Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί η αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων σε συνεργασία με την Ε.Τ.Β.Α. (φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου), η ηλεκτρονική παρακολούθηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, η σταδιακή αντικατάσταση μετρητών νερού για τη διασφάλιση ακριβέστερης καταγραφής καταναλώσεων και η αξιοποίηση του δικτύου αποχέτευσης με την εγκατάσταση οπτικών ινών για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Τέλος, μετά από προτάσεις της διοίκησης, εντάχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ δύο σημαντικά έργα υποδομής: η κατασκευή του 2ου κλάδου του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της πόλης (ύψους 36,2 εκατ. ευρώ) και η επέκταση του διυλιστηρίου (ύψους 22,8 εκατ. ευρώ). Εντός του έτους προβλέπεται η ολοκλήρωση της επέκτασης της ζώνης ευθύνης της εταιρείας στους Καλλικράτειους δήμους Δέλτα, Πυλαίας – Πανοράματος – Χορτιάτη και Θερμαϊκού.
Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr).Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !