Στην παγκόσμια δοκιμασία της πανδημίας, η εταιρική κοινωνική ευθύνη της ΕΥΑΘ απέκτησε δυστυχώς νέες προτεραιότητες, ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία.

Η εταιρεία δώρισε εξειδικευμένο αναισθησιολογικό εξοπλισμό, απαραίτητο για τη διασωλήνωση ασθενών με COVID-19, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ αποφάσισε να ενισχύσει οικονομικά τη διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ που διενεργεί τις αναλύσεις στα δείγματα λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης. Η συστηματική παρακολούθηση του γονιδιώματος του ιού στα λύματα από το ΑΠΘ, σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ, είναι έργο με πολύ σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον και τεράστια υγειονομική σημασία, ένα έργο που συνδράμει την προσπάθεια της Ελληνικής Πολιτείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Από την πρώτη εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης, οι νέες συνδέσεις υδροληψίας αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα, με δεδομένη τη ζωτική σημασία που έχει το νερό για την υγιεινή των πολιτών, ενώ βεβαίως καταρτίστηκε επιχειρησιακό πλάνο απασχόλησης των εργαζομένων με προσωπικό ασφαλείας, τηλε-εργασία και εκ περιτροπής εργασία.

Η αύξηση των κοινωνικών αναγκών και η σύνδεση της έννοιας της  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ – Corporate Social Responsibility)  με την επίτευξη στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων έχουν εντατικοποιήσει τον διάλογο για την εταιρική υπευθυνότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΕΥΑΘ επιδιώκει να είναι ισότιμος «συνομιλητής» με ομοειδείς επιχειρήσεις διεθνώς, αναδεικνύοντας και η ίδια την πρόσβαση στο νερό για όλους, το μειωμένο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και την υπεύθυνη στάση της απέναντι στους υδάτινους πόρους ως αιχμή του προγράμματος ΕΚΕ που υλοποιεί.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, οι καταναλωτές, οι επενδυτές και κυρίως η ίδια η τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται η ΕΥΑΘ «συνδιαμορφώνουν» μέσα από γόνιμο διάλογο και θεσμικές διαδικασίες την ΕΚΕ της εταιρείας, προς την κατεύθυνση
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της βελτίωσης της υγείας και βεβαίως της βιωσιμότητας της εταιρείας. Βάσει αυτών, τα πεδία δράσης μας στην ΕΚΕ αρθρώνονται ως εξής:

Η δέσμευση της ΕΥΑΘ για την προστασία του περιβάλλοντος περνά μέσα από την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, την πρακτική της κάθε μέρας και τη διαχρονική συμμόρφωσή της με τη σχετική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα η ΕΥΑΘ:

 • εφαρμόζει πλήρως την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον,
 • αναπτύσσει περιβαλλοντικές δράσεις έρευνας και ανάπτυξης,
 • εκσυγχρονίζει τα δίκτυά της για τη μείωση των διαρροών,
 • συνεργάζεται με ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρείες και φορείς στο πλαίσιο ερευνητικών δράσεων για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον υδροφόρο ορίζοντα, συνεισφέροντας στην προώθηση λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή μας και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη. Συμμετέχει ενεργά στην Ένωση των Εταιρειών Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUREAU Ι-ΙΙ),
 • επενδύει στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
 • συμβάλλει ενεργά στον επιφανειακό καθαρισμό του κόλπου της Θεσσαλονίκης από επιπλέοντα αντικείμενα και κηλίδες ή περιστατικά ρύπανσης,
 • εφαρμόζει πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένου νερού στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης για την άρδευση εκτάσεων στην πεδιάδα Χαλάστρας – Καλοχωρίου σε περιόδους λειψυδρίας,
 • μεριμνά για την επωφελή περιβαλλοντικά και κοινωνικά διαχείριση της λυματολάσπης. Στοχεύει στην ενίσχυση της μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου από λυματολάσπη, που υπάρχει ήδη στον βιολογικό της Σίνδου
 • εφαρμόζει συστηματικά πρόγραμμα ανακύκλωσης εντός των χώρων εργασίας και χρησιμοποιεί υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.
 • και τα εργαστήρια αποχέτευσης – περιβάλλοντος και πόσιμου νερού  εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 17025.

Η κουλτούρα της ΕΥΑΘ, οι δομές και οι λειτουργίες της έχουν πελατοκεντρικό προσανατολισμό, ενώ η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας είναι στην καθημερινή μας «ατζέντα».

Όλα αυτά με:

 • καινοτόμες διαδικασίες και αυτοματισμούς για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, web-banking, πληρωμές σε ευρύ δίκτυο σούπερ μάρκετ κ.λπ.),
 • κοινωνικό τιμολόγιο για ευπαθείς ομάδες κι ένα ευρύ πρόγραμμα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών για όλους ανεξαιρέτως τους οφειλέτες,
 • δωρεές σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,
 • καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού για ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
 • υλική ενίσχυση (αγορά θερμαντικών σωμάτων) και έργα υποδομής (εγκαταστάσεις ύδρευσης – αποχέτευσης) σε προσφυγικές δομές,
 • ενίσχυση άνεργων συμπολιτών μας,
 • ενθάρρυνση συμμετοχής του προσωπικού σε εθελοντικές δράσεις (συγκέντρωση τροφίμων ή ειδών για απόρους, δρομικά κινήματα με κοινωνικό πρόσημο κ.λπ.),
 • συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα σε εκδηλώσεις ειδικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος και χορήγηση υποτροφιών στο ΑΠΘ,
 • παρουσίαση προγράμματος στα σχολεία με τίτλο «Ο κύκλος της αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη», ώστε να ευαισθητοποιηθούν μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις καθημερινές μας απορρίψεις στο δίκτυο της αποχέτευσης (πρόγραμμα εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας),
 • εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
 • υποδοχή -σε καθημερινή βάση- δεκάδων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και ομάδων ή μεμονωμένων επισκεπτών στο Μουσείο Ύδρευσης,
 • τήρηση αρχείου χαρτών, εγγράφων και άλλων ντοκουμέντων που τεκμηριώνουν την ιστορία της ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου στο Μουσείο της Ύδρευσης.

Η ΕΥΑΘ είναι οι άνθρωποί της. Η εταιρεία μεριμνά συστηματικά για την αυτοβελτίωση και την ανέλιξη των υπαλλήλων της, επενδύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη διά βίου εκπαίδευση του προσωπικού της, επιβραβεύει τις επιδόσεις των παιδιών των εργαζομένων και εφαρμόζει πολιτικές που διασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Προάγοντας την ιδέα του ευ ζην και της ενίσχυσης του φίλαθλου πνεύματος, υποστηρίζει σε σταθερή βάση διοργανώσεις τοπικών αθλητικών σωματείων και συλλόγων, συνδράμει σε πολιτιστικές δράσεις, αθλητικές και καλλιτεχνικές διοργανώσεις στην πόλη.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !