Εργασίες στο ρέμα Δενδροποτάμου!

Τον καθαρισμό του ρέματος Δενδροποτάμου παραπλεύρως του κεντρικού αντλιοστασίου της ΕΥΑΘ και μέχρι την εκβολή του, ξεκίνησε η εταιρεία με δικά της έξοδα, ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών της σε περίπτωση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων.
Καθώς δεν υπήρξε καμία πρόοδος στο έργο του καθαρισμού του ρέματος από τον αρμόδιο φορέα, η ΕΥΑΘ ανέλαβε τις σχετικές εργασίες για την απόλυτη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, παρότι ήδη υπάρχουν βεβαίως δικλείδες ασφαλείας για το ενδεχόμενο εισροής υδάτων του ρέματος στην εγκατάσταση σε περίπτωση πλημμύρας.
Σε σχέση εξάλλου με την ευθύνη των αντιπλημμυρικών έργων, όπως κοινοποιήθηκε κατόπιν σύσκεψης των εμπλεκομένων στο Γραφείο Πρωθυπουργού στις αρχές Νοεμβρίου, η ΕΥΑΘ θα συνεχίσει -εκτός σύμβασης- μέχρι το τέλος του 2017 να καθαρίζει για λόγους πρόληψης τα φρεάτια υδροσυλλογής και τους αγωγούς ομβρίων (εκτός ΒΙΠΕ-Θ και των μεγάλων κλειστών αγωγών που αντιστοιχούν σε διευθετημένους χειμάρρους). Επίσης, θα συνεχίσει να συντηρεί αντλιοστάσια ομβρίων και να αποκαθιστά βλάβες σε αγωγούς ομβρίων ή να επεμβαίνει με τα συνεργεία της σε περιπτώσεις πλημμύρας για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
Τέλος, όπως επισημάνθηκε και εγγράφως προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 14 Νοεμβρίου 2017, οι εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας περιλαμβάνουν -εκτός από τις παραπάνω- καθαρισμό ανοικτών ρεμάτων και των κλειστών αγωγών μεγάλης διατομής που είναι η συνέχειά τους (ευθύνη της Περιφέρειας), όπως και μικρά ή μεγάλα έργα ομβρίων εντός των δήμων, που είναι απαραίτητα για την προστασία τους από πλημμυρικά φαινόμενα.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !