Έργα αποχέτευσης στον Δενδροπόταμο

Τα αποχετευτικά έργα για τη σύνδεση των χαμηλών περιοχών της δυτικής Θεσσαλονίκης με τον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ), που μεταξύ άλλων θα βάλουν «φρένο» και στην παροχέτευση ανεπεξέργαστων λυμάτων προς το ρέμα Δενδροποτάμου, δρομολογεί η ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως ανακοινώθηκε σήμερα κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Αυτά τα έργα πνοής, που αναμένεται να αλλάξουν ριζικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δυτικών περιοχών, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή ή ανακατασκευή των αγωγών και αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων, τα οποία από το υπάρχον αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου θα παροχετεύονται πλέον στον ΚΑΑ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι αγωγοί ακαθάρτων που καταστράφηκαν από την κατασκευή του οδικού κόμβου Κ16 κι έπρεπε να έχουν αποκατασταθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πριν από την παράδοση του Κ16 στην κυκλοφορία. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που δημοπρατούνται είναι 6 εκατ. € περίπου (χωρίς ΦΠΑ).
«Η εκροή ακατέργαστων λυμάτων στον Δενδροπόταμο είναι για χρόνια μια “ανοικτή πληγή” για τη δυτική Θεσσαλονίκη και τον Θερμαϊκό κόλπο, γνωστή στα δημοσιογραφικά γραφεία και στους “υπευθύνους”, η οποία αδίκως “χρεώνεται” διαχρονικά στην ΕΥΑΘ! Κι αυτό, γιατί για τα έργα αυτά, όπως και για όλα τα μεγάλα έργα, την αποκλειστική ευθύνη είχε το Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών κ.λπ.). Ουδέποτε ωστόσο ολοκληρώθηκαν ούτε και λειτούργησαν όσα είχαν ήδη κατασκευαστεί, αφήνοντας δυστυχώς ατελές για αρκετά χρόνια -και μέχρι αυτήν την ώρα- το αποχετευτικό σύστημα για τα λύματα των χαμηλών περιοχών της δυτικής Θεσσαλονίκης», επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης.
«Παρόλα αυτά, η ΕΥΑΘ, με την τεχνογνωσία του στελεχιακού της δυναμικού, αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων των σχετικών έργων σε μία ενιαία εργολαβία τώρα, γιατί μόλις τον Δεκέμβριο του 2017 της παραδόθηκε από την ΠΚΜ και η μελέτη των αγωγών του Κ16. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τους πόρους της εταιρείας (2,92 εκατ. €) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” (3,09 εκατ. € για τους αγωγούς που κατέστρεψαν τα έργα του Κ16). Παράλληλα, αναμένουμε κι ελπίζουμε στη θετική έκβαση της αίτησής μας για χρηματοδότηση από το σχετικό πρόγραμμα της ΠΚΜ της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού, ώστε να μπορούμε επιτέλους να πούμε ότι δυο μεγάλες “πληγές”, μια στην ύδρευση και μια στην αποχέτευση, επουλώνονται», συμπλήρωσε.
Στην παρουσίαση αναλύθηκαν οι προτεραιότητες του επενδυτικού πλάνου 2018-2024  ύψους 177 εκατ. ευρώ της ΕΥΑΘ, που εκτός από την ΕΕΝΘ και τη συντήρηση του υδραγωγείου της Αραβησσού, περιλαμβάνουν την εγκατάσταση τηλεματικής για το σύνολο του δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης, νέο εξοπλισμό στο χημείο ύδρευσης για τη βέλτιστη ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος και σταδιακή αντικατάσταση αγωγών και υδρομέτρων.
Τα οικονομικά στελέχη της ΕΥΑΘ επισήμαναν ότι η εταιρεία παραμένει σταθερά υγιής και βιώσιμη διατηρώντας τα τελευταία χρόνια την κερδοφορία της, ενώ κατά την κλειόμενη χρήση πέτυχε αύξηση των καθαρών κερδών της κατά 4 εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 32% και αύξηση EBITDA κατά 11,4%.
Το 2017 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός φτάνοντας τα € 73,4 εκατ. ευρώ έναντι € 73,3 εκατ. της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 0,17%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 30,14 εκατ. έναντι € 29,50 εκατ. το 2016 (αύξηση 2,2%), και τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα € 24,9 εκατ. έναντι € 21,77 εκατ. την προηγούμενη χρήση (αύξηση 14,52%). Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 9,47% και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά 69% λόγω των προσπαθειών εξορθολογισμού του κόστους και των αυξημένων προβλέψεων που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση.  Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 65,2 εκατ., αυξημένα κατά 15%.
Στα σημαντικά γεγονότα της χρήσης, επισημάνθηκε η αύξηση του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 150 εργαζομένων, κάτι που θα επιτρέψει στην ΕΥΑΘ να καλύψει οργανωτικά κενά και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.
Συνεπής προς τους μετόχους της, η  ΕΥΑΘ πρότεινε μέρισμα € 0,221 ανά μετοχή το οποίο τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !