Έργα 42.5 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

Την υπογραφή της σύμβασης που δίνει το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση των αποχετευτικών έργων στην περιοχή του Δενδροποτάμου και την έναρξη εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής της ΕΥΑΘ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της, καθηγητής Γιάννης Ν. Κρεστενίτης, στη σημερινή  παρουσίαση της εταιρείας στους οικονομικούς αναλυτές. Παράλληλα, ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης για τη συντήρηση -πρώτη φορά από κατασκευής του τη δεκαετία του 1970!- του υδαταγωγού της Αραβησσού.
«Επτά μείζονα έργα αποχέτευσης στην περιοχή κατασκευής του συγκοινωνιακού κόμβου Κ16, προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, μπαίνουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία. Έχει χυθεί πολύ μελάνι για τον Δενδροπόταμο και τις απορρίψεις του αποχετευτικού δικτύου, τις ευθύνες και κυρίως την περιβαλλοντική επιβάρυνση στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δεσμευτήκαμε από αυτό εδώ το βήμα πέρυσι για τη δρομολόγηση των έργων, που εκκρεμούν δεκαετίες τώρα χωρίς καμία ευθύνη της ΕΥΑΘ, σήμερα λοιπόν είμαστε ένα βήμα πριν από την έλευση των ‘σκαπτικών μηχανημάτων’», επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ. «Παράλληλα, από αυτόν τον μήνα τιμολογούμε το νερό με τιμολόγιο που θα επιφέρει μειώσεις για πρώτη φορά στους λογαριασμούς της μεγάλης πλειοψηφίας των νοικοκυριών της Θεσσαλονίκης. ‘Aνοίγουμε’ το κοινωνικό μας τιμολόγιο σε ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού, ακολουθώντας τα κριτήρια ένταξης που ισχύουν στην κατανάλωση ρεύματος, και διασφαλίζουμε σε κάθε περίπτωση την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου της επόμενης πενταετίας», συμπλήρωσε. «Πρόκειται για μια επιλογή που αποδίδει ‘κοινωνικό μέρισμα’ στους Θεσσαλονικείς, παράλληλα με την πρόσληψη 150 νέων υπαλλήλων, που θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα προστιθέμενη αξία στις παρεχόμενες από την ΕΥΑΘ υπηρεσίες», κατέληξε ο κ. Κρεστενίτης.
Τα οικονομικά στελέχη της ΕΥΑΘ επισήμαναν ότι η εταιρεία παραμένει υγιής, με υψηλή κερδοφορία, ισχυρή ταμειακή βάση, και τόνισαν ότι η πρόσληψη νέου προσωπικού μετά από 14 χρόνια δίνει πλέον σημαντική ώθηση και στην υλοποίηση του πενταετούς επενδυτικού πλάνου της εταιρείας. Στα σημαντικά γεγονότα της χρήσης, επισημάνθηκε η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του δικτύου των όμβριων υδάτων στο  Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (προϋπολογισμός 4 εκατ. με διάρκεια σύμβασης 2 έτη από την υπογραφή της), η προώθηση της κατασκευής της επέκτασης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης), όπως και η δημοπράτηση σειράς αποχετευτικών έργων σε αντλιοστάσια και αγωγούς (βρίσκονται στο στάδιο της
επιλογής αναδόχου). Όπως τονίστηκε, αυτήν τη στιγμή συνολικά είναι σε εξέλιξη έργα ύψους 42,5 εκατ. ευρώ (μαζί με το νέο πληροφοριακό σύστημα για την εξυπηρέτηση των πελατών και την επέκταση του SCADA στο δίκτυο ύδρευσης) , από τα οποία τα 25 εκατ. προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα από ίδιους πόρους.
Υπενθυμίζεται ότι ο τζίρος για τη χρήση του 2018 παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός σημειώνοντας οριακή μείωση 0,51%: ανήλθε στα 73 εκατ. ευρώ έναντι 73,4 εκατ. στην προηγούμενη χρήση. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 42,7 εκατ. ευρώ έναντι 43,25 (μείωση 1,19%). Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφτασαν τα 20,95 εκατ. έναντι 24,9 εκατ. ευρώ (μείωση 15,96%) και τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε  14 εκατ. ευρώ από 16,45 εκατ. (μείωση 14,88%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 30,3 εκατ. έναντι 30,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 1,19%), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 25,5 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. (μείωση 12,48%). Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας, τέλος, παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, ανερχόμενα σε 71,6 εκατ. ευρώ έναντι 65,2 εκατ. (αύξηση 9,85%). Η ολοκλήρωση της πρόσληψης 150 εργαζομένων μέσω ΑΣΕΠ το 2018 κι η υιοθέτηση νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου για τον προσδιορισμό της απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των κερδών στη χρήση του 2018.
Τέλος, η ΕΥΑΘ πρότεινε μέρισμα 0,126 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο βεβαίως τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.