Ερευνητικά ΈργαΕΡΓΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στόχοι και Άξονες της Έρευνας στην ΕΥΑΘ

Η εταιρία έχει ως στόχο τη διαρκή παρακολούθηση των επιστημονικών, ερευνητικών και τεχνολογικών εξελίξεων στον ευρύτερο Τομέα του Νερού και θέτει τους παρακάτω βασικούς άξονες ερευνητικών δράσεων:

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (εθνικά ή διεθνή).

Χρηματοδότηση εκπόνησης ειδικών μελετών και ερευνητικών έργων, ενδιαφέροντός της, προς ερευνητικά ιδρύματα.

Εξέλιξη της ενδοεταιρικής έρευνας και καινοτομίας

Από τους άξονες αυτούς, οι δύο πρώτοι είναι διαχρονικά ενεργοί και ο τελευταίος είναι ένα πεδίο διαρκούς ανάπτυξης.

Τα βασικά πεδία ενδιαφέροντος Έρευνας για την ΕΥΑΘ, είναι:

Α. Εφαρμογή Προηγμένων/Έξυπνων Τεχνολογιών στις Υπηρεσίες Ύδρευσης/Αποχέτευσης

Β. Βελτιστοποίηση διεργασιών και ενεργειακής απόδοσης στη λειτουργία των εγκαταστάσεων Λυμάτων και Νερού

Γ. Τεχνολογίες ελέγχου ρύπανσης και καινοτόμες λύσεις διασφάλισης ποιότητας στο πόσιμο νερό και στην επεξεργασία λυμάτων/ιλύος

Δ. Θέματα Κυκλικής Οικονομίας στον Τομέα Νερού

Ε. Θέματα Αντιμετώπισης Κλιματικής Αλλαγής

ΣΤ. Θέματα Ασφάλειας και Προστασίας στον Τομέα του Νερού

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ Ή ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Α1. Ολοκληρωμένα έργα
 1. CABARDINE

  Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΥΑΘ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GABARDINE και με στόχο την κατανόηση της διαδικασίας τεχνητού εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, διεξήγαγε δοκιμές εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα κυρίως με επεξεργασμένα λύματα. Η ερευνητική αυτή δράση έλαβε χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πεδίο εφαρμογής στην Σίνδο κατά τα έτη 2005-2008. Επιπλέον, Η εταιρεία πρωτοπόρησε πανελλαδικά εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2007 πρόγραμμα άρδευσης καλλιεργειών στην περιοχή Χαλάστρας – Καλοχωρίου με χρήση επεξεργασμένων λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.

 2. CCWATER

   Η εταιρεία κατά τα έτη 2009-2012, συμμετείχε στο ευρωπαϊκό έργο «Climate Change and Impacts on Water Supply, CC-Waters» (Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις της στην Ύδρευση), με κύριο στόχο την απόκτηση εμπειρίας στα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων και ειδικότερα σε σχέση με την επίδραση των κλιματικών αλλαγών σε αυτούς. Στο έργο συμμετείχαν 18 εταίροι από εννέα χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Southeast Europe» (SEE, Transnational Cooperation Program, ERDF).
  Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 85% από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) της Ε.Ε. και κατά 15% από εθνική συμμετοχή.
  Στο πλαίσιο του «CC-WaterS» η εταιρεία:

  1. Προμηθεύτηκε επιστημονικά όργανα μέτρησης, τα οποία εγκαταστάθηκαν στις πηγές Αραβησσού και στα Μεγάλα Λιβάδια Πάικου.
  2. Συμμετείχε ενεργά με το επιστημονικό προσωπικό της σε συναντήσεις στο εξωτερικό με τους υπόλοιπους εταίρους, παρουσία ειδικών επιστημόνων σχετικών με την κλιματική αλλαγή και τους υδάτινους πόρους.
  3. Διοργάνωσε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) -επίσης εταίρο του έργου- συναντήσεις των εταίρων του προγράμματος τον Ιούνιο του 2009, το Μάιο του 2010 και τον Ιανουάριο του 2012 στη Θεσσαλονίκη.

  http://www.ccwaters.eu/ και http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=65

 3. CC-WARE

  Το CC-WARE, σε συνέχεια του CC-WATER, ήταν ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο (2012-2014) με στόχους:

  1. Την αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης των υδατικών πόρων και εκτιμήσεις για το μέλλον με βάση μια κοινή μεθοδολογία.
  2. Την κατάστρωση σεναρίων διαχείρισης των υδάτων, συνεκτιμώντας τις δυνατότητες των οικοσυστημάτων (δάση, υγρότοποι, λιβάδια, περιαστικές περιοχές) στη διατήρηση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού.
  3. Την κατάστρωση ενιαίας διακρατικής στρατηγικής για την ενίσχυση των υδατικών πόρων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
  4. Την κατάρτιση ενός «χάρτη επικινδυνότητας» για τα αποθέματα πόσιμου νερού στη ΝΑ Ευρώπη,
  5. Την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας με δείκτες ευπάθειας (κλιματικούς, υδρολογικούς, γεωγραφικούς, κοινωνικοοικονομικούς), ώστε να καταγραφούν οι «αντοχές» των οικοσυστημάτων ανά περιοχή σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων της ΝΑ Ευρώπης,
  6. Την παρουσίαση, με διεπιστημονική μέθοδο, εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης, ώστε να αμβλυνθεί η ευπάθεια των πηγών του πόσιμου νερού, επάνω σε 4 άξονες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή: 1. αλλαγές στις χρήσεις γης, 2. ενίσχυση της δυναμικής των οικοσυστημάτων, 3. αποτελεσματικότερη

  Συμμετείχαν δεκατέσσερις εταίροι από 7 χώρες-μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Αυστρία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβενία) και 3 εκτός ΕΕ κατά την ένταξη στο πρόγραμμα (Σερβία, Κροατία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη), με συμμετοχή ερευνητικών ιδρυμάτων έως και τελικών χρηστών (εταιρείες παροχής υπηρεσιών ύδατος όπως η ΕΥΑΘ Α.Ε.).

  https://www.ccware.eu/ και http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=264

 4. Real – t- SO

   To Real-t-SO (Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις) συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς.
  Είχε διάρκεια 30 μήνες , κατά έτη 2012-2015.
  Εταίροι:
  – Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) ΑΕ – www.eyath.gr
  – kartECΟ – Σύμβουλοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας – www.karteco.gr
  – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – www.civil.auth.gr
  – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – www.fmenr.duth.grhttp://www.realtso.gr/en/index.html

  http://realtso.karteco.gr/

 5. Powerstep

  Η ΕΥΑΘ ΑΕ εντάχθηκε στο δίκτυο δέκα Ευρωπαϊκών Εταιριών Ύδρευσης Αποχέτευσης που συμμετείχαν σε διεργασίες Ενεργειακού Έλεγχου των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, στα πλαίσια διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Η2020-POWERSTEP (2015-2018). http://www.powerstep.eu/

A2. Έργα σε εξέλιξη
 1. Smart Water: Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης ζήτησης νερού ύδρευσης.

  Το έργο Smart-Water (Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης νερού ύδρευσης) αποτελεί μια ερευνητική συνεργασία μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Apifon, και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και εστιάζει στους παρακάτω στόχους:
  1) Σχεδιασμός πρωτότυπης ολοκληρωμένης υποδομής για την έξυπνη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης η οποία θα αξιοποιεί τεχνολογίες τηλεμέτρησης και τηλε-ελέγχου για να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες στην εταιρεία ύδρευσης και στον τελικό καταναλωτή.
  2) Έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών για την υλοποίηση του δικτύου τηλεμέτρησης και τηλε-ελέγχου με πιλοτική δοκιμή υπό πραγματικές συνθήκες, στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και αποδοτικότητάς τους.
  3) Έρευνα, ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή συστήματος διαχείρισης, απεικόνισης και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης νερού για την υποστήριξη αποφάσεων, τον αυτόματο εντοπισμό συμβάντων με αποστολή ειδοποιήσεων, την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης προς τον καταναλωτή και την αυτοματοποίηση διαδικασιών της εταιρείας ύδρευσης.
  4) Αξιολόγηση της συνολικής υποδομής με κριτήρια όπως επιχειρησιακή απόδοση, ευχρηστία και αξιοπιστία, οικονομικό όφελος για την εταιρεία ύδρευσης, ικανοποίηση του χρήστη/καταναλωτή και οικονομική απόδοση της επένδυσης.

  Εταίροι:
  Εταιρεία τηλεπικοινωνιών Apifon (Συντονιστής Φορέας)
  Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)
  Ερευνητική Μονάδα Πολυμέσα, Βάσεις Δεδομένων και Συστήματα Πληροφοριών του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής (ΕΚΕΤΑ).

  Έναρξη: 2018
  Συγχρηματοδότηση: στο πλαίσιο Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ», από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 2. Διάσπαση μικρο-ρυπαντών σε λύματα υπό την επίδραση καταλυτικής οζόνωσης

  Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΒασικοί Εταίροι: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΑΠΘΈναρξη: Άνοιξη 2018Η ΕΥΑΘ ΑΕ υποστηρίζει το εν λόγω έργο παρέχοντας τις εγκαταστάσεις της στην ΕΕΛ Αίνεια, όπου θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή.Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης και η δοκιμαστική εφαρμογή μιας αποτελεσματικής και οικονομικά αποδοτικής μεθόδου απομάκρυνσης των μικρορυπών και του διαλυτού μη-βιοδιασπάσιμου υπολειμματικού οργανικού φορτίου (DOC) σε πραγματικές συνθήκες από την εκροή μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

  Βασικοί Εταίροι: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΑΠΘ
  Έναρξη: Άνοιξη 2018
  Συγχρηματοδότηση: στο πλαίσιο Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ», από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 3. «Enhancing Standardization strategies to integrate innovative technologies for Safety and Security in existing water networks, aqua 3S» (έναρξη: 09/2019 – διάρκεια: 3 έτη)

  Το έργο aqua3S αναμένεται να έχει επίδραση στην ασφάλεια και προστασία του συστήματος υδροδότησης της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Αντικείμενό του είναι η ανάδειξη του βέλτιστου συνδυασμού σύγχρονης online οργανολογίας και της βέλτιστης τοπογραφίας της στο δίκτυο ύδρευσης, για τον εντοπισμό ενός εύρους ρυπαντικών ουσιών για την πρόληψη ατυχηματικών ή και εσκεμμένων συμβάντων ρύπανσης του πόσιμου νερού. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτού του έργου θα καθορίσουν τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις μετριασμού σχετικά με τις μεθόδους παρακολούθησης των υδάτινων πόρων, τις διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων «άμεσης επέμβασης», τις μεθόδους συλλογής πληροφοριών για την αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης κ.λπ. Θα αναδείξει έτσι, τους γενικούς κανόνες και τις διαδικασίες για την ενσωμάτωσή τους σε ένα πλαίσιο μιας σταθερής τυποποιημένης μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων, προς τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος Η κύρια διαχείριση του έργου γίνεται από το γραφείο Ερευνητικών Προγραμμάτων.

  Συγχρηματοδότηση:  στα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Η2020
  Έναρξη: 09/2019 – Διάρκεια: 3 έτη

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΑΕ

 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.

  Ερευνητικό έργο, χρηματοδότησης ΕΥΑΘ ΑΕ σε σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, για την επιστημονική μελέτη της «Επίδρασης της προσθήκης επεξεργασμένης ιλύος βιολογικού καθαρισμού στις φυσικές, χημικές και βιοχημικές ιδιότητες του εδάφους στην απόδοση, σύσταση και ποιότητα σιταριού και αραβοσίτου». Η διάρκεια του έργου ήταν 31 μήνες, με λήξη τον Δεκέμβριο του 2018.

 2. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΛΥΟΣ

  Οι οικοτοξικολογικές παράμετροι των αποβλήτων μελετώνται τα τελευταία έτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τις διεργασίες της αναθεώρησης της λίστας των κριτηρίων των αποβλήτων (End of Waste Criteria) και της πιθανής επικινδυνότητας τους. Η διεξαγωγή των οικοτοξικολογικών αναλύσεων στην ιλύ, θεωρείται ως ένας αποτελεσματικός τρόπος εκτίμησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ουσιών που μπορεί να απελευθερώνονται στο έδαφος ή/και στους υδάτινους αποδέκτες (υπόγειους ή επίγειους). Ουσιαστικά, κατά την μελέτη των οικοτοξικών παραμέτρων της ιλύος θα γίνουν εκχυλίσεις των σχετικών δειγμάτων της, ακολουθώντας πρότυπες διεθνείς μεθόδους και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμές και η εκτίμηση της τοξικότητας των εκχυλισμάτων σε υδρόβιους μικροοργανισμούς και σε φυτικούς οργανισμούς-δείκτες.

  Έναρξη Σύμβασης: 02/04/2018, Διάρκεια: 15 μήνες
  Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΑΘ ΑΕ
  Ανάδοχος: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

  Με στόχο την μελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος πλησίον των υποβρύχιων αγωγών διάθεσης των δύο ΕΕΛ της, καθώς και παραλιακά πλησίον του Λευκού Πύργου, η εταιρεία σύναψε σύμβαση έργου, ιδίας χρηματοδότησης, με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, για την υλοποίηση του «Προγράμματος Παρακολούθησης της Ποιότητα του Θερμαϊκού». Πραγματοποιήθηκαν τρεις εποχιακοί πλόες (άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο) για το έτος 2018.

 4. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (PPCPS)

  Στο πεδίο της Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, κινείται και η σύμβαση για τον «Προσδιορισμό Φαρμακευτικών Ενώσεων και Προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας (PPCPs) στις δύο Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ (ΕΕΛΘ και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ)», με το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ, από τον Μάιο του 2018 έως τον Μάιο του 2019.Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στον συστηματικό έλεγχο των υπολειμμάτων φαρμακευτικών ουσιών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας σε λύματα των Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) ΑΙΝΕΙΑ & ΣΙΝΔΟΣ. Ο συστηματικός έλεγχος περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων από την είσοδο και την έξοδο των μονάδων επεξεργασίας, προκειμένου να εκτιμηθούν τα επίπεδα συγκεντρώσεών τους στα λύματα, καθώς και ο βαθμός απομάκρυνσης τους. Το έργο έχει ως κυρίαρχο στόχο το συνδυασμό και την εφαρμογή χημικών τεχνικών για την εκτίμηση της παρουσίας, την τύχη και των επιπτώσεων των φαρμακευτικών ενώσεων στο περιβάλλον.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Κατά την περίοδο Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2018, η εταιρεία, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης έγινε μέλος της διεθνούς ομάδας πόλεων για την ανάπτυξη του Πλαισίου Ανθεκτικότητας Αστικού Νερού της πόλης (City Water Resilience Framework-CWRF), μετά από πρόσκληση της ARUP και των 100 Ανθεκτικών Πόλεων. Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός διεθνούς πρότυπου πλαισίου για την εκτίμηση της Ανθεκτικότητας στον Τομέα Νερού, που κάθε πόλη θα μπορεί να εφαρμόσει στο υδατικό της διαμέρισμα (λεκάνη-City Water Basin). H προσέγγιση αυτή, έχει σκοπό να προσδώσει προστιθέμενη επιρροή στις πόλεις, ως η συγκλητική δύναμη ανάμεσα στους εταίρους από όλο το εύρος της Λεκάνης Απορροής, με σκοπό τη λήψη κοινών αποφάσεων προς την κατεύθυνση της Ανθεκτικότητας.
 • Κατά τη διάρκεια του 2018, η εταιρία αξιοποιώντας το επιστημονικό προσωπικό της (in-situ ερευνητική δράση) διερεύνησε και εφάρμοσε τη χρήση δορυφορικών εικόνων ως μέσο τηλεπισκόπησης των επιφανειακών υδάτων που διαχειρίζεται προς την παραγωγή πόσιμου νερού.
 • Επιπλέον, κατά το 2018, συμμετείχε στις διεργασίες σύστασης Ομάδας Διαβούλευσης Ειδικών, με φορείς από όλη την Ευρώπη, και στην υποβολή θεματικής πρότασης στα πλαίσια της στρατηγικής Ε&Α της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, με στόχο την ανάπτυξη σχετικής καινοτόμου τεχνογνωσίας επί του θέματος της ανάπτυξης των βιοφίλμ στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και το έργο της διαβούλευσης που θα ξεκινήσει εντός του 2019, θα διαρκέσει δύο έτη.
 • Στο πλαίσιο προστασίας των θαλασσών από την ρύπανση και την προώθηση μεθόδων απορρύπανσης και ανακύκλωσης στο πνεύμα της Κυκλικής Οικονομίας, η ΕΥΑΘ συνεργάστηκε με την ομάδα της Aegean Rebreath για τον υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής του λιμανιού Αρετσούς, τον Ιούνιο του 2018. Η δράση είχε επιπλέον ως στόχο, την ενίσχυση του κλίματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !