Ερευνητικά ΈργαΕΡΓΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στόχοι και Άξονες της Έρευνας στην ΕΥΑΘ

Η εταιρία έχει στόχο της τη διαρκή παρακολούθηση των επιστημονικών, ερευνητικών και τεχνολογικών εξελίξεων στον ευρύτερο Τομέα του Νερού και θέτει τους παρακάτω βασικούς άξονες ερευνητικών δράσεων:

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (εθνικά ή διεθνή).

Χρηματοδότηση εκπόνησης ειδικών μελετών και ερευνητικών έργων, ενδιαφέροντός της, προς ερευνητικά ιδρύματα.

Εξέλιξη της ενδοεταιρικής έρευνας και καινοτομίας

Από τους άξονες αυτούς, οι δύο πρώτοι είναι διαχρονικά ενεργοί και ο τελευταίος είναι ένα πεδίο διαρκούς ανάπτυξης.

Τα βασικά πεδία ενδιαφέροντος Έρευνας για την ΕΥΑΘ, είναι:

Α. Εφαρμογή Προηγμένων/Έξυπνων Τεχνολογιών στις Υπηρεσίες Ύδρευσης/Αποχέτευσης

Β. Βελτιστοποίηση διεργασιών και ενεργειακής απόδοσης στη λειτουργία των εγκαταστάσεων Λυμάτων και Νερού

Γ. Τεχνολογίες ελέγχου ρύπανσης και καινοτόμες λύσεις διασφάλισης ποιότητας στο πόσιμο νερό και στην επεξεργασία λυμάτων/ιλύος

Δ. Θέματα Κυκλικής Οικονομίας στον Τομέα Νερού

Ε. Θέματα Αντιμετώπισης Κλιματικής Αλλαγής

ΣΤ. Θέματα Ασφάλειας και Προστασίας στον Τομέα του Νερού

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ Ή ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Α1. Ολοκληρωμένα έργα
 1. CABARDINE

  Στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΥΑΘ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GABARDINE και με στόχο την κατανόηση της διαδικασίας τεχνητού εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, διεξήγαγε δοκιμές εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα κυρίως με επεξεργασμένα λύματα. Η ερευνητική αυτή δράση έλαβε χώρα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πεδίο εφαρμογής στην Σίνδο κατά τα έτη 2005-2008. Επιπλέον, Η εταιρεία πρωτοπόρησε πανελλαδικά εφαρμόζοντας για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2007 πρόγραμμα άρδευσης καλλιεργειών στην περιοχή Χαλάστρας – Καλοχωρίου με χρήση επεξεργασμένων λυμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης.

 2. CCWATER

   Η εταιρεία κατά τα έτη 2009-2012, συμμετείχε στο ευρωπαϊκό έργο «Climate Change and Impacts on Water Supply, CC-Waters» (Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις της στην Ύδρευση), με κύριο στόχο την απόκτηση εμπειρίας στα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων και ειδικότερα σε σχέση με την επίδραση των κλιματικών αλλαγών σε αυτούς. Στο έργο συμμετείχαν 18 εταίροι από εννέα χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Southeast Europe» (SEE, Transnational Cooperation Program, ERDF).
  Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 85% από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) της Ε.Ε. και κατά 15% από εθνική συμμετοχή.
  Στο πλαίσιο του «CC-WaterS» η εταιρεία:

  1. Προμηθεύτηκε επιστημονικά όργανα μέτρησης, τα οποία εγκαταστάθηκαν στις πηγές Αραβησσού και στα Μεγάλα Λιβάδια Πάικου.
  2. Συμμετείχε ενεργά με το επιστημονικό προσωπικό της σε συναντήσεις στο εξωτερικό με τους υπόλοιπους εταίρους, παρουσία ειδικών επιστημόνων σχετικών με την κλιματική αλλαγή και τους υδάτινους πόρους.
  3. Διοργάνωσε σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) -επίσης εταίρο του έργου- συναντήσεις των εταίρων του προγράμματος τον Ιούνιο του 2009, το Μάιο του 2010 και τον Ιανουάριο του 2012 στη Θεσσαλονίκη.

  http://www.ccwaters.eu/ και http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=65

 3. CC-WARE

  Το CC-WARE, σε συνέχεια του CC-WATER, ήταν ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο (2012-2014) με στόχους:

  1. Την αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης των υδατικών πόρων και εκτιμήσεις για το μέλλον με βάση μια κοινή μεθοδολογία.
  2. Την κατάστρωση σεναρίων διαχείρισης των υδάτων, συνεκτιμώντας τις δυνατότητες των οικοσυστημάτων (δάση, υγρότοποι, λιβάδια, περιαστικές περιοχές) στη διατήρηση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού.
  3. Την κατάστρωση ενιαίας διακρατικής στρατηγικής για την ενίσχυση των υδατικών πόρων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
  4. Την κατάρτιση ενός «χάρτη επικινδυνότητας» για τα αποθέματα πόσιμου νερού στη ΝΑ Ευρώπη,
  5. Την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας με δείκτες ευπάθειας (κλιματικούς, υδρολογικούς, γεωγραφικούς, κοινωνικοοικονομικούς), ώστε να καταγραφούν οι «αντοχές» των οικοσυστημάτων ανά περιοχή σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων της ΝΑ Ευρώπης,
  6. Την παρουσίαση, με διεπιστημονική μέθοδο, εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης, ώστε να αμβλυνθεί η ευπάθεια των πηγών του πόσιμου νερού, επάνω σε 4 άξονες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή: 1. αλλαγές στις χρήσεις γης, 2. ενίσχυση της δυναμικής των οικοσυστημάτων, 3. αποτελεσματικότερη

  Συμμετείχαν δεκατέσσερις εταίροι από 7 χώρες-μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Αυστρία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβενία) και 3 εκτός ΕΕ κατά την ένταξη στο πρόγραμμα (Σερβία, Κροατία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη), με συμμετοχή ερευνητικών ιδρυμάτων έως και τελικών χρηστών (εταιρείες παροχής υπηρεσιών ύδατος όπως η ΕΥΑΘ Α.Ε.).

  https://www.ccware.eu/ και http://www.southeast-europe.net/en/projects/approved_projects/?id=264

 4. Real – t- SO

   To Real-t-SO (Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε πραγματικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις) συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς.
  Είχε διάρκεια 30 μήνες , κατά έτη 2012-2015.
  Εταίροι:
  – Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) ΑΕ – www.eyath.gr
  – kartECΟ – Σύμβουλοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας – www.karteco.gr
  – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – www.civil.auth.gr
  – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – www.fmenr.duth.grhttp://www.realtso.gr/en/index.html

  http://realtso.karteco.gr/

 5. Powerstep

  Η ΕΥΑΘ ΑΕ εντάχθηκε στο δίκτυο δέκα Ευρωπαϊκών Εταιριών Ύδρευσης Αποχέτευσης που συμμετείχαν σε διεργασίες Ενεργειακού Έλεγχου των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, στα πλαίσια διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος Η2020-POWERSTEP (2015-2018). http://www.powerstep.eu/

 6. Smart Water: Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης ζήτησης νερού ύδρευσης.

  Το έργο Smart-Water (Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης νερού ύδρευσης) αποτελεί μια ερευνητική συνεργασία μεταξύ της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Apifon, και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και εστιάζει στους παρακάτω στόχους:
  1) Σχεδιασμός πρωτότυπης ολοκληρωμένης υποδομής για την έξυπνη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης η οποία θα αξιοποιεί τεχνολογίες τηλεμέτρησης και τηλε-ελέγχου για να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες στην εταιρεία ύδρευσης και στον τελικό καταναλωτή.
  2) Έρευνα και ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνολογιών για την υλοποίηση του δικτύου τηλεμέτρησης και τηλε-ελέγχου με πιλοτική δοκιμή υπό πραγματικές συνθήκες, στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και αποδοτικότητάς τους.
  3) Έρευνα, ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή συστήματος διαχείρισης, απεικόνισης και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης νερού για την υποστήριξη αποφάσεων, τον αυτόματο εντοπισμό συμβάντων με αποστολή ειδοποιήσεων, την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης προς τον καταναλωτή και την αυτοματοποίηση διαδικασιών της εταιρείας ύδρευσης.
  4) Αξιολόγηση της συνολικής υποδομής με κριτήρια όπως επιχειρησιακή απόδοση, ευχρηστία και αξιοπιστία, οικονομικό όφελος για την εταιρεία ύδρευσης, ικανοποίηση του χρήστη/καταναλωτή και οικονομική απόδοση της επένδυσης.

  Εταίροι:
  Εταιρεία τηλεπικοινωνιών Apifon (Συντονιστής Φορέας)
  Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ)
  Ερευνητική Μονάδα Πολυμέσα, Βάσεις Δεδομένων και Συστήματα Πληροφοριών του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής (ΕΚΕΤΑ).

  Έναρξη: 2018
  Συγχρηματοδότηση: στο πλαίσιο Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ», από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

  Neo Logotypo2

 7. Διάσπαση μικρο-ρυπαντών σε λύματα υπό την επίδραση καταλυτικής οζόνωσης

  Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Βασικοί Εταίροι: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΑΠΘΈναρξη: Άνοιξη 2018Η ΕΥΑΘ ΑΕ υποστηρίζει το εν λόγω έργο παρέχοντας τις εγκαταστάσεις της στην ΕΕΛ Αίνεια, όπου θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή.Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης και η δοκιμαστική εφαρμογή μιας αποτελεσματικής και οικονομικά αποδοτικής μεθόδου απομάκρυνσης των μικρορυπών και του διαλυτού μη-βιοδιασπάσιμου υπολειμματικού οργανικού φορτίου (DOC) σε πραγματικές συνθήκες από την εκροή μιας εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

  Βασικοί Εταίροι: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΑΠΘ
  Έναρξη: Άνοιξη 2018
  Συγχρηματοδότηση: στο πλαίσιο Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων  Ερευνητικών Έργων «Ερευνώ – Δημιουργώ– Καινοτομώ», από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

A2. Έργα σε εξέλιξη
 1.  «Enhancing Standardization strategies to integrate innovative technologies for Safety and Security in existing water networks, aqua 3S» (έναρξη: 09/2019 – διάρκεια: 3 έτη)

  aqua3S medium e1584620579845
  Το έργο αυτό αναμένεται να έχει επίδραση στην ασφάλεια και προστασία του συστήματος υδροδότησης της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Αντικείμενό του θα είναι η ανάδειξη του βέλτιστου συνδυασμού σύγχρονης online οργανολογίας και της βέλτιστης τοπογραφίας της στο δίκτυο ύδρευσης, για τον εντοπισμό ενός εύρους ρυπαντικών ουσιών για την πρόληψη ατυχηματικών ή και εσκεμμένων συμβάντων ρύπανσης του πόσιμου νερού. Επιπλέον, τα αποτελέσματα αυτού του έργου αναμένεται να καθορίσουν τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις μετριασμού σχετικά με τις μεθόδους παρακολούθησης των υδάτινων πόρων, τις διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων ελεγκτικών φορέων «άμεσης επέμβασης», τις μεθόδους συλλογής πληροφοριών για την αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης κ.λπ.. Θα αναδείξει έτσι, τους γενικούς κανόνες και τις διαδικασίες για την ενσωμάτωσή τους σε ένα πλαίσιο μιας σταθερής τυποποιημένης μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων, προς τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

 2. WQeMS

  logowqems2
  Το έργο έχει ως γενικό στόχο την παροχή μιας λειτουργικής Υπηρεσίας Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Έκτακτης Ανάγκης στoν Τομέα του Νερού και συγκεκριμένα του «νερού που πίνουμε». Ως εκ τούτου, θα επικεντρώσει τις δραστηριότητές του στην παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων λιμνών (φυσικών ή τεχνητών) που προορίζονται για
  την παραγωγή πόσιμου νερού. Στο πλαίσιο αυτό, τα δορυφορικά δεδομένα Sentinel (δηλαδή από τους διαστημικούς σταθμούς Sentinel -2 και Sentinel -1) θα αξιοποιηθούν για την παρακολούθηση της ποιότητας επιφανειακών υδάτων με χρήση εικόνων υψηλής χωρικής ανάλυσης, μετά από επικυρωμένες διαδικασίες με in situ δεδομένα. Επισημαίνεται πως
  το έργο WQeMS θα εκμεταλλευτεί τις υπηρεσίες πρόσβασης δεδομένων και πληροφοριών Copernicus (DIAS ONDA). Ρυπαντικά φαινόμενα στις λίμνες (όπως π.χ. εισροή συντριμμιών και λάσπης μετά από έντονες πλημμύρες ή διαρροές χημικών ρύπων ή ανάπτυξη κυανοφυκών και άλγων με ταυτόχρονη πιθανή απελευθέρωση τοξινών από κυανοβακτήρια) μπορούν να παράγουν μεγάλες ποσότητες μολυσματικών/ρυπαντικών ουσιών σε σύντομο χρονικό διάστημα οδηγώντας τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού σε έκτακτες καταστάσεις λειτουργίας και πιθανώς στα όρια της ικανότητας απόδοσής τους. Με τα σύγχρονα μέσα δορυφορικής παρακολούθησης των λιμνών, παρέχεται η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης για τον κίνδυνο ρύπανσης του επιφανειακού νερού, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει στον μετριασμό των επιπτώσεων, τόσο για την παραγωγή πόσιμου νερού όσο και στο περιβάλλον.Εκ μέρους της ΕΥΑΘ, θα μελετηθούν οι προτεινόμενες νέες δορυφορικές τεχνολογίες και μέθοδοι που θα αναπτυχθούν στο έργο, για την αντιμετώπιση (ατυχηματικών ή εσκεμμένων) φαινομένων ρύπανσης στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου του Αλιάκμονα. Επίσης, θα μελετηθούν και τα φαινόμενα πιθανής ανάπτυξης κυανοφυκών και αλγών για την έγκαιρη αντιμετώπιση της παραγωγής κυανοτοξινών, ενώσεων επικίνδυνων για την ασφάλεια του πόσιμου νερού. Το έργο θα ξεκινησει τον Ιανουάριο του2021 και θα έχει διάρκεια 3 έτη.

  Στην ιστοσελίδα του έργου https://wqems.eu , μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν για όλες πληροφορίες και τις τρέχουσες εξελίξεις του έργου.

  Το έργο WQeMS λαμβάνει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία Horizon 2020. Τα αποτελέσματα αυτού του έργου θα είναι επίσης διαθέσιμα στο CORDIS, την κύρια πηγή αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα -πλαίσια της ΕΕ.

 3.  PathoCERT

  Η ΕΥΑΘ ΑΕ είναι ένας από τους 23 διεθνείς εταίρους του έργου με τίτλο: «Pathogen Contamination Emergency Response Technologies», (Ακρωνύμιο: PathoCERT) που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωαπική Επιτροπή και πρόκειται να ξεκινήσει στις αρχές του ερχόμενου Οκτώβρη. Logo JPEG

  Το PathoCERT έχει ως γενικό στόχο να ενισχυθεί ο συντονισμός όλων των φορέων Άμεσης Απόκρισης (First Responders) στην αντιμετώπιση των συμβάντων υδατικής μόλυνσης από παθογόνους οργανισμούς. Αποσκοπεί στη βελτίωση των σύγχρονων εργαλείων διάγνωσης επιτρέποντας την ταχεία και ακριβή ανίχνευση των παθογόνων παραγόντων, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά των φορέων Άμεσης Απόκρισης να ελέγχουν και να μετριάζουν τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν παθογόνους παράγοντες. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το έργο θα διερευνήσει και θα επιδείξει απαραίτητες τεχνολογίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων για τη μόλυνση του νερού από παθογόνους παράγοντες με μια συλλογή καινοτόμων, οικονομικά αποδοτικών, εύχρηστων και αποδεκτών τεχνολογιών, εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών.

  Το PathoCERT θα καταγράψει το πλήρες φάσμα της διαχείρισης της μόλυνσης από παθογόνους οργανισμούς, από την ανίχνευση και την ευαισθητοποίηση σε ένα έκτακτο μολυσματικό φαινόμενο, την επιδημιολογική αξιολόγηση κινδύνου και την τυχόν ποινική έρευνα και αντιμετώπιση του φαινομένου. Συγκεκριμένα, το PathoCERT θα διερευνήσει νέες τεχνολογίες, εργαλεία, μεθόδους που θα επικυρώσει και θα επιδείξει στον τομέα των φορέων έκτακτης απόκρισης. Συνολικά, οι νέες λύσεις θα απευθύνονται στο σύνολο της αλυσίδας των διάφορων τέτοιων φορέων (εταιρίες Υ/Α, ελεγκτικές αρχές, οργανισμοί και φορείς έκτακτης επέμβασης κλπ). Εκ μέρους της ΕΥΑΘ, θα μελετηθούν οι προτεινόμενες νέες τεχνολογίες και μέθοδοι που θα αναπτυχθούν στο έργο, για την αντιμετώπιση (ατυχηματικών ή εσκεμμένων) μολυσματικών φαινομένων τόσο στην περίπτωση του αστικού δικτύου ύδρευσης όσο και στη διώρυγα τροφοδοσίας της ΕΕΝΘ από τον Αλιάκμονα. To έργο αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην ασφάλεια και προστασία του συστήματος υδροδότησης της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης.

  Η ερευνητική ομάδα του απαρτίζεται από 21 εταίρους από όλη την Ευρώπη (όπως εταιρείες Υ/Α, αρμόδιες αρχές άμεσης απόκρισης, ερευνητικά ινστιτούτα από Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Σουηδία, Γερμανία, Βουλγαρία) και 2 εταίρους από τη Ν. Κορέα, με κύριο συντονιστή το Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων («Κοίος») του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Στην υποβληθείσα ερευνητική ομάδα εργασίας συμμετέχουν έξι (6) υπάλληλοι Επιστημονικού Προσωπικού (των ΔΕΥ, ΔΔΥ και της ΔΣΣΕΑ) με αντικείμενο τη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για το σύνολο των διεργασιών που αφορούν το σύστημα υδροδότησης της ΕΥΑΘ, τη μεθοδολογία του έργου, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου (συγγραφή επιστ. άρθρων, παρουσιάσεις, ημερίδες). Από την Ελλάδα εκτός από την ΕΥΑΘ ΑΕ θα συνεργαστούν φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ενώ έχει  λάβει πρόσκληση ενδιαφέροντος και το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση αυτού του έργου.

 4. MOREM

  «Παρακολούθηση και μεθοδολογίες απομάκρυνσης αναδυόμενων ρύπων από υγρά απόβλητα» (Ακρωνύμιο: MOREM), στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες – Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας». Το έργο MOREM, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη
  της παρουσίας των αναδυόμενων ρύπων όπως οι φαρμακευτικές ενώσεις και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας (PPCPs – Pharmaceuticals and Personal-CareΡroducts) καθώς και τα μικροπλαστικά (micro-plastis-MPs) καθώς κι οι τεχνικές επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, με στόχο την απομάκρυνση των
  ρύπων αυτών.

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΑΕ

 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.

  Ερευνητικό έργο, χρηματοδότησης ΕΥΑΘ ΑΕ σε σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, για την επιστημονική μελέτη της «Επίδρασης της προσθήκης επεξεργασμένης ιλύος βιολογικού καθαρισμού στις φυσικές, χημικές και βιοχημικές ιδιότητες του εδάφους στην απόδοση, σύσταση και ποιότητα σιταριού και αραβοσίτου». Η διάρκεια του έργου ήταν 31 μήνες, με λήξη τον Δεκέμβριο του 2018.

 2. ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΛΥΟΣ

  Οι οικοτοξικολογικές παράμετροι των αποβλήτων μελετώνται τα τελευταία έτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τις διεργασίες της αναθεώρησης της λίστας των κριτηρίων των αποβλήτων (End of Waste Criteria) και της πιθανής επικινδυνότητας τους. Η διεξαγωγή των οικοτοξικολογικών αναλύσεων στην ιλύ, θεωρείται ως ένας αποτελεσματικός τρόπος εκτίμησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ουσιών που μπορεί να απελευθερώνονται στο έδαφος ή/και στους υδάτινους αποδέκτες (υπόγειους ή επίγειους). Ουσιαστικά, κατά την μελέτη των οικοτοξικών παραμέτρων της ιλύος θα γίνουν εκχυλίσεις των σχετικών δειγμάτων της, ακολουθώντας πρότυπες διεθνείς μεθόδους και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμές και η εκτίμηση της τοξικότητας των εκχυλισμάτων σε υδρόβιους μικροοργανισμούς και σε φυτικούς οργανισμούς-δείκτες.

  Έναρξη Σύμβασης: 02/04/2018, Διάρκεια: 15 μήνες
  Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΥΑΘ ΑΕ
  Ανάδοχος: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

  Με στόχο την μελέτη του θαλάσσιου περιβάλλοντος πλησίον των υποβρύχιων αγωγών διάθεσης των δύο ΕΕΛ της, καθώς και παραλιακά πλησίον του Λευκού Πύργου, η εταιρεία σύναψε σύμβαση έργου, ιδίας χρηματοδότησης, με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, για την υλοποίηση του «Προγράμματος Παρακολούθησης της Ποιότητα του Θερμαϊκού». Πραγματοποιήθηκαν τρεις εποχιακοί πλόες (άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο) για το έτος 2018.

 4. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (PPCPS)

  Στο πεδίο της Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, κινείται και η σύμβαση για τον «Προσδιορισμό Φαρμακευτικών Ενώσεων και Προϊόντων Προσωπικής Φροντίδας (PPCPs) στις δύο Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ (ΕΕΛΘ και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ)», με το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήματος Χημείας Α.Π.Θ, από τον Μάιο του 2018 έως τον Μάιο του 2019.Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στον συστηματικό έλεγχο των υπολειμμάτων φαρμακευτικών ουσιών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας σε λύματα των Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) ΑΙΝΕΙΑ & ΣΙΝΔΟΣ. Ο συστηματικός έλεγχος περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων από την είσοδο και την έξοδο των μονάδων επεξεργασίας, προκειμένου να εκτιμηθούν τα επίπεδα συγκεντρώσεών τους στα λύματα, καθώς και ο βαθμός απομάκρυνσης τους. Το έργο έχει ως κυρίαρχο στόχο το συνδυασμό και την εφαρμογή χημικών τεχνικών για την εκτίμηση της παρουσίας, την τύχη και των επιπτώσεων των φαρμακευτικών ενώσεων στο περιβάλλον.

 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣunnamed

  Κατά το 2020 η εταιρεία σύναψε σύμβαση έργου ιδίας χρηματοδότησης του ερευνητικού έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη και Εγκατάσταση ενός Συστήματος Έγκυρης και Έγκαιρης ανίχνευσης και ενημέρωσης  για την παρουσία Υδρογονανθράκων στην Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου, με χρήση δορυφορικών μέσων επισκόπησης». Το έργο, έχει διάρκεια έξι μηνών, με έναρξη τον Νοέμβριο του 2020, συνολικό προϋπολογισμό 29.900€ και γίνεται σε συνεργασία του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με την Infalia Private Company (IKE). Ερευνητικό αντικείμενο του έργου, αποτελεί η διερεύνηση δυνατότητας εντοπισμού ενδεχόμενης παρουσίας υδρογονανθράκων στη λίμνη Πολυφύτου, με χρήση δορυφορικών εικόνων και εργαλείων Τεχνητής
  Νοημοσύνης και Νευρωνικών Δικτύων. Παραδοτέο του έργου είναι ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο θα ενημερώνει αυτοματοποιημένα, έγκαιρα και έγκυρα το προσωπικό της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., σε περίπτωση εντοπισμού υδρογονανθράκων στη λίμνη Πολυφύτου.
  Οι τεχνικές ανίχνευσης αξιοποιούν τις σύγχρονες εξελίξεις στην Μηχανική Μάθηση και την Θεωρία Νευρωνικών

  Δικτύων για ακριβότερη και αποτελεσματικότερη ανίχνευση των ζητούμενων οντοτήτων στην επιφάνεια των υδάτων. Συγκεκριμένα, το εργαλείο θα βασίζεται σε ένα μοντέλο Βαθιάς Μάθησης (Deep Learningτο οποίο έχει αξιοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές προσδιορίζοντας αποτελεσματικά τα ζητούμενα αντικείμενα μεταξύ άλλων και πετρελαιοκηλίδες σε θαλάσσιες επιφάνειες. Το μοντέλο θα εκπαιδευτεί σε επιφάνειες υδάτων από λίμνες για να ανιχνεύει πετρελαιοειδή χωρίς να περιορίζεται σε θαλάσσιες επιφάνειες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Κατά την περίοδο Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2018, η εταιρεία, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης έγινε μέλος της διεθνούς ομάδας πόλεων για την ανάπτυξη του Πλαισίου Ανθεκτικότητας Αστικού Νερού της πόλης (City Water Resilience Framework-CWRF), μετά από πρόσκληση της ARUP και των 100 Ανθεκτικών Πόλεων. Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός διεθνούς πρότυπου πλαισίου για την εκτίμηση της Ανθεκτικότητας στον Τομέα Νερού, που κάθε πόλη θα μπορεί να εφαρμόσει στο υδατικό της διαμέρισμα (λεκάνη-City Water Basin). H προσέγγιση αυτή, έχει σκοπό να προσδώσει προστιθέμενη επιρροή στις πόλεις, ως η συγκλητική δύναμη ανάμεσα στους εταίρους από όλο το εύρος της Λεκάνης Απορροής, με σκοπό τη λήψη κοινών αποφάσεων προς την κατεύθυνση της Ανθεκτικότητας.
 • Κατά τη διάρκεια του 2018, η εταιρία αξιοποιώντας το επιστημονικό προσωπικό της (in-situ ερευνητική δράση) διερεύνησε και εφάρμοσε τη χρήση δορυφορικών εικόνων ως μέσο τηλεπισκόπησης των επιφανειακών υδάτων που διαχειρίζεται προς την παραγωγή πόσιμου νερού.
 • Επιπλέον, κατά το 2018, συμμετείχε στις διεργασίες σύστασης Ομάδας Διαβούλευσης Ειδικών, με φορείς από όλη την Ευρώπη, και στην υποβολή θεματικής πρότασης στα πλαίσια της στρατηγικής Ε&Α της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, με στόχο την ανάπτυξη σχετικής καινοτόμου τεχνογνωσίας επί του θέματος της ανάπτυξης των βιοφίλμ στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και το έργο της διαβούλευσης που θα ξεκινήσει εντός του 2019, θα διαρκέσει δύο έτη.
 • Στο πλαίσιο προστασίας των θαλασσών από την ρύπανση και την προώθηση μεθόδων απορρύπανσης και ανακύκλωσης στο πνεύμα της Κυκλικής Οικονομίας, η ΕΥΑΘ συνεργάστηκε με την ομάδα της Aegean Rebreath για τον υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής του λιμανιού Αρετσούς, τον Ιούνιο του 2018. Η δράση είχε επιπλέον ως στόχο, την ενίσχυση του κλίματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Christodoulou, A., Lioumbas, J., Zambetoglou, K., & Xanthopoulou, N. (2021). Combined innovative technologies for ensuring water safety in utilities: The city of Thessaloniki case study. In Proceedings of the International ISCRAM Conference, 2021 (pp. 929–934).
 • Manakos, I., Kita, A., Papadopoulou, S., Alagialoglou, L., Lioumbas, I., Katsiapi, M., Kalogeropoulos, C., & Christodoulou, A. (2023). Water Resources and Land Use Planning II: Land water transition zone monitoring in support of drinking water production. Land, Special Issue, Soil-Sediment-Water Systems. Under submission.
 • Lioumbas, J., Christodoulou, A., Katsiapi, M., Xanthopoulou, N., Stournara, P., Spahos, T., Seretoudi, G., Mentes, A. & Theodoridou, N., 2023. Satellite remote sensing to improve source water quality monitoring: A water utility’s perspective. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 32, 101042. doi:10.1016/j.rsase.2023.10
  • Η έρευνά μας αφορά στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου, έναν σημαντικό πόρο για την ύδρευση της πόλης της Θεσσαλονίκης. Με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων και την εφαρμογή προηγμένων αναλυτικών εργαλείων, παρουσιάζουμε μια μεθοδολογία για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των επιφανειακών υδάτων του ταμιευτήρα. Η μεθοδολογία αυτή είναι ιδανική για φορείς που επιθυμούν την αξιολόγηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων ταμιευτήρων και λιμνών, χωρίς όμως να απαιτείται βαθύτατη εξειδίκευση σε μεθόδους δορυφορικής τηλεπισκόπησης.Προσκαλούμε όσους ενδιαφέρονται να διαβάσουν το άρθρο μας στον ακόλουθο σύνδεσμο (διατίθεται με ελεύθερη πρόσβαση μέχρι την 11/10/2023): https://lnkd.in/drKApJ8m
Picture1
Εξώφυλλο της εργασίας με τον τίτλο και την ομάδα εργασίας.
Picture2
Τα ανωτέρω σχήματα απεικονίζουν ενδεικτικά την αποτύπωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων του ταμιευτήρα Πολυφύτου αναφορικά με τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης και της θολότητας, όπως προσδιορίστηκαν με χρήση δορυφορικών εικόνων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Katsiapi, M., Lioumbas, J., Christodoulou, A., Bauer, P., Schenk, K., Alexiadou, D., Filippidis, N., Konstantoula, T. and Karantoumanis, T. (2023). ‘Sensing’ harmful blooms from space: How water utilities can strengthen their performance using satellites. Paper presented at the Water Innovation and Circularity Conference (WICC), 7-9 June, Athens, Greece.
 • Katsiapi, M., Stefanidou, N., Alexiadou, D., Xanthopoulou, N., Christodoulou, C., Lioumbas, J., Stamou, G., Polykarpou, P., Dörflinger, G., Michaloudi, E. and Moustaka, M. (2023). Assessing ecological water quality of Mediterranean lakes/reservoirs using phytoplankton indices. European Phycological Congress, 20-26 August, Brest, France.
 • Lioumbas, J., Christodoulou, A., Xanthopoulou, N., Katsiapi, M., Mentes, A., Stournara, P., Spahos, T., Seretoudi, G., & Theodoridou, N. (2023). Satellite remote sensing in reservoir level monitoring and surface anomalies detection. In Proceedings of the 40th IAHR World Congress, 21-25 August 2023, Vienna, Austria.
 • Lioumbas, J., Christodoulou, A., Katsiapi, M., & Xanthopoulou, N. (2023). Integrating Satellite Remote Sensing into the Standard Operating Procedure of a Water Utility. Paper presented at the Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment, Ayia Napa, Cyprus, 3-5 April 2023.
 • Kita, A., Manakos, I., Papadopoulou, S., Lioumbas, J., Katsiapi, M., Katsikis, E., Alagialoglou, L., Christodoulou, A. (2023). Land water transition zone mapping challenges in dynamic changing environments. Paper presented at the 9th International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment, 3-5 April 2023, Ayia Napa, Cyprus.
 • Lioumbas, I., Christodoulou, A., Papageorgiou, M., Papastergiou, F. (2022). Designing a microplastics sampling procedure in Thessaloniki Wastewater Treatment Plant. Paper presented at the European Wastewater Management Conference & Exhibition, Birmingham, UK, 12-13 July 2022.
 • Anagnostopoulou, K., Nannou, C., Ainali, N.-M., Kalaronis, D., Evgenidou, E., Christodoulou, A., Lioumbas, I., Kyzas, G.Z., Bikiaris, D.N., Lambropoulou, D.A. (2022). Development and application of a multiresidue method for the identification and quantitation of pharmaceutically active substances in wastewaters by means of high-resolution mass spectrometry. Paper presented at the 8th National Conference of Metrology (Metrology 2022), Thessaloniki, Greece, 01-02 July 2022.
 • Kalaronis, D., Ainali, N.M., Papageorgiou, M., Evgenidou, E., Christodoulou, A., Lioumbas, I. (2022). Identification and quantification of microplastics in wastewater samples collected from Wastewater Treatment Plant of Thessaloniki. Paper presented at the 11th European Conference on Pesticides and Relevant Organic Micropollutants in the Environment, Thessaloniki, Greece.
 • Lioumbas, J., Christodoulou, A., Papageorgiou, M., Papastergiou, F., Kalaronis, D., Ainali, N.M., Kyzas, G.Z., Bikiaris, D.N., Lambropoulou, D. (2022). Microplastics presence at WWTP effluent: Sampling and preliminary findings in the case of Thessaloniki. Paper presented at the 6th International Congress: Water, Waste and Energy Management, Rome, Italy.
 • Kita, A., Sismanis, M., Manakos, I., Kalogeropoulos, C., Christodoulou, C., Lioumbas, J.S. (2022). Fusion of Sentinel-1 and Sentinel-2 data for inundation mapping in service of the water utilities. Paper presented at the Living Planet Symposium 2022.
 • Katsouras, G., Konstantinopoulos, Sp., De Keukelaere, L., Moelans, R., Christodoulou, C., Bauer, Ph., Tsalas, N., Hatzikonstantinou, P., Lioumbas, I., Katsiapi, M., Samios, S., Sachinis, G., Bomans, B., Manakos, I. (2022). Unmanned vehicles combined with satellite observations as a complement tool for water quality of Lake Marathon. Paper presented at Towards an integrated and convergent EuroGEO 2022, Athens, Greece, 07-09 December 2022.
 • Bakratsas, M., Moumtzidou, A., Gialampoukidis, I., Lioumbas, I., Iliadis, D., Christodoulou, C., Katsiapi, M., Vourvachis, I., Vrochidis, S., Kompatsiaris, I. (2022). Assisting First Responders in Water-Borne Hazards in Northern Greece through Pathocert Solutions. Paper presented at Safe Thessaloniki 2022, Thessaloniki, Greece.
 • Christodoulou, A., Lioumbas, J., Zambetoglou, K., & Xanthopoulou, N. (2021). Combined innovative technologies for ensuring water safety in utilities: The city of Thessaloniki case study. In Proceedings of the International ISCRAM Conference, 2021 (pp. 929–934).
 • Lioumbas, J., Traganos, D., & Christodoulou, A. (2021). Oil spill model in a reservoir: a parametric study based on satellite data. In AQUA≈360: Water for All Emerging Issues & Innovations, 31st August 2021 to 2 September 2021.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΝΕΩΝ

A.