ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την υποβολή του αιτήματος Επανασύνδεσης Ακυρωμένης Υδροληψίας από επιτηδευματίες θα πρέπει αρχικά  να συμπληρωθεί το αίτημα όπως περιγράφεται παρακάτω και ακολουθώντας τις οδηγίες.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Εάν είστε επιτηδευματίας, για οικονομικές δραστηριότητες από την άσκηση των οποίων παράγονται υγρά απόβλητα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ (ενδεικτικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες κλπ.) πρέπει πριν την υποβολή του αιτήματος «Επανασύνδεσης Υδροληψίας» να ακολουθήσετε την διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφεται εδώ για τη «Χορήγηση άδειας Αποχέτευσης».

Στη συνέχεια θα  σας αποσταλεί Αριθμός Πρωτοκόλλου με e-mail,   τον οποίο θα συμπληρώσετε στην αίτηση παρακάτω.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για επανασύνδεση της ακυρωμένης υδροληψίας είναι η εξόφληση/ρύθμιση οικονομικής εκκρεμότητας του ακινήτου στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

Δικαιολογητικά:  Αναλόγως της ιδιοκτησιακής κατάστασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος είναι να έχει υποβληθεί το αίτημα Έκδοσης αδείας διάθεσης υγρών αποβλήτων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός Αποχέτευσης.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  αντίγραφο Νόμιμης Εκπροσώπησης).

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

–Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης– ,από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

–Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση.

–Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο από το TAXISNET, σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής. α) Σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, το προσκομίζετε μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., του ιδιοκτήτη ότι ισχύει «Σιωπηρή Παράταση». β) Σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των Ηλεκτρονικών Μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. ότι είναι σε ισχύ.

–Φωτογραφία υδρομέτρου, για έλεγχο επιπλέον κυβικών.

–Εγγύηση ποσού 100€. (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ15 η εγγύηση είναι 100€).

 

ΔΙΑΤΟΜΕΣ Φ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ15 100,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ20 170,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ25 200,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ40 500,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ50 ΣΥΝΘΕΤΟ 1.000,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 1.800,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 ΣΥΝΘΕΤΟ 2.450,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 2.370,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 ΣΥΝΘΕΤΟ 3.200,00€

Σημείωση: Οι επιτηδευματίες, εντάσσονται  στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος είναι να έχει υποβληθεί το αίτημα Έκδοσης αδείας διάθεσης υγρών αποβλήτων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός Αποχέτευσης.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  αντίγραφο Νόμιμης Εκπροσώπησης).

–Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου) της ιδιοκτήτριας εταιρείας ή πρόσφατο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

α)Ε9 συνιδιοκτητών (εκτυπωμένα εντός τριμήνου).

β) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr, που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η επανασύνδεση στα στοιχεία του ενός.

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

–Φωτογραφία του υδρομέτρου, για την τιμολόγηση των κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

–Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης–Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

–Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση.

Σημειώσεις:

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν καταβάλουν εγγυήσεις

Σημείωση: Οι επιτηδευματίες, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν  στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος είναι να έχει υποβληθεί το αίτημα Έκδοσης αδείας διάθεσης υγρών αποβλήτων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός Αποχέτευσης.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

–Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

–Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο από το TAXISNET, σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής. α) Σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, το προσκομίζετε μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., του ιδιοκτήτη ότι ισχύει «Σιωπηρή Παράταση». β)Σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των Ηλεκτρονικών Μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. ότι είναι σε ισχύ.

–Φωτογραφία υδρομέτρου, για την τιμολόγηση κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

–Εγγύηση ποσού 100€. (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ15 η εγγύηση είναι 100€).

ΔΙΑΤΟΜΕΣ Φ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ15 100,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ20 170,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ25 200,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ40 500,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ50 ΣΥΝΘΕΤΟ 1.000,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 1.800,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 ΣΥΝΘΕΤΟ 2.450,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 2.370,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 ΣΥΝΘΕΤΟ 3.200,00€

Σημείωση: Εάν για την εν λόγω υδροληψία ενεργείτε υπό την ιδιότητα του επιτηδευματία, τότε θα πρέπει να επιλέξετε εάν τα παραστατικά που θα λαμβάνετε από την ΕΥΑΘ Α.Ε. θα είναι αντικριζόμενα (στοιχεία χονδρικής) ή μη αντικριζόμενα (στοιχεία λιανικής) για σκοπoύς myDATA.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος είναι να έχει υποβληθεί το αίτημα Έκδοσης αδείας διάθεσης υγρών αποβλήτων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός Αποχέτευσης.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr

–Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου) του ιδιοκτήτη (Ατομική επιχείρηση) ή πρόσφατο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

α)Ε9 συνιδιοκτητών (εκτυπωμένα εντός τριμήνου).

β) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του ιδιοκτήτη (Ατομική επιχείρηση).

–Φωτογραφία του υδρομέτρου, για την τιμολόγηση των κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

– Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης του ιδιοκτήτη–Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

Σημειώσεις:

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν καταβάλουν εγγυήσεις.  υδροληψίας.

Οι επιτηδευματίες, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της ΕΥΑΘ Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

(με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr).

– Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και αποδεικτικό από TAXISNET για Α.Φ.Μ.,Δ.Ο.Υ.
– Ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ (από το TAXISNET),όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία αποδοχής.

α) σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, προσκομίζετε το μισθωτήριο μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι ισχύει σιωπηρή παράταση.

β) σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι είναι σε ισχύ το μισθωτήριο.

– Φωτογραφία υδρομέτρου, για την τιμολόγηση κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

– Εγγύηση ποσού 100€. (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ15 η εγγύηση είναι 100€ ).

Σημείωση: Για την σύναψη νέου συμβολαίου / επανασύνδεση υδροληψίας οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου απαλλάσσονται από την καταβολή της εγγύησης. Απαιτείται η υποβολή οριστικής έγκρισης ΗΔΙΚΑ (idika.gr) για το νέο έτος (εγκεκριμένη και σε ισχύ- αφορά το τρέχον οικονομικό έτος.

* Η Αίτηση ΗΔΙΚΑ είναι τετρασέλιδη (συνήθως) και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο idika.gr όπου και εκτυπώνεται απο εκεί (πιέστε Ctrl+P στο πληκτρολόγιό σας για εκτύπωση).
Πρέπει να είναι εγκεκριμένη. Η κατάστασή της αναγράφεται στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα.
** Αν δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του υπόχρεου ακόμη, δεκτό γίνεται και το αντίγραφο της σύμβασης παρόχου – πελάτη.
*** Στο κοινωνικό τιμολόγιο εντάσσονται μόνο κατοικίες, με μόνο 1 παροχή και μόνο σε 1 λογαριασμό κατ’ άτομο.

Επίσης δικαιούται την ένταξη του στους Τιμοκαταλόγους Ευπαθών ομάδων.

 

ΔΙΑΤΟΜΕΣ Φ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ15 100,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ20 170,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ25 200,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ40 500,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ50 ΣΥΝΘΕΤΟ 1.000,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 1.800,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 ΣΥΝΘΕΤΟ 2.450,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 2.370,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 ΣΥΝΘΕΤΟ 3.200,00€

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr.

– Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου) ή πρόσφατο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου.
– Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και αποδεικτικό από το TAXISNET για Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
–  Φωτογραφία  του υδρομέτρου, για την τιμολόγηση των κυβικών που    καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού.

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:
α) Ε9 συνιδιοκτητών (εκτυπωμένα εντός τριμήνου).
β) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η επανασύνδεση στα στοιχεία του ενός.

Σημείωση: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν καταβάλουν εγγυήσεις κατά τη επανασύνδεση  υδροληψίας.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε.  πραγματοποιεί διασταύρωση στοιχείων με το σύστημα της ΗΔΙΚΑ για την αυτόματη ένταξη σας στο Κοινωνικό Τιμολόγιο χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.

    Αίτηση Επανασύνδεσης Υδροληψίας

    Επιθυμώ να λαμβάνω τον λογαριασμό μου * Ηλεκτρονικά και ΈγχαρταΜόνο ΗλεκτρονικάΜόνο Έγχαρτα

    Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !