Επαγγελματικό - Βιομηχανικό ΤιμολόγιοΠληροφορίες για το τιμολόγιο

Επαγγελματικό - Βιομηχανικό Τιμολόγιο

Στο Επαγγελματικό Τιμολόγιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. υπάγονται όλοι οι επιτηδευματίες  ασκούντες οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα.

Επισημαίνεται ότι για καταναλώσεις που ξεπερνούν τα 80m3 το τετράμηνο είναι προς όφελος του καταναλωτή η αλλαγή τιμοκαταλόγου από οικιακό σε επαγγελματικό. Επίσης, οι επιτηδευματίες δεν είναι υποχρεωτικό να αιτηθούν την αλλαγή τιμοκαταλόγου.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Βιομηχανικό Τιμολόγιο για φυσικά πρόσωπα.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Βιομηχανικό Τιμολόγιο για εταιρείες.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Επαγγελματικό Τιμολόγιο για φυσικά πρόσωπα.

Δείτε εδώ την αίτηση που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικα για το Επαγγελματικό Τιμολόγιο για εταιρείες.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !