Ενημέρωση για το διαγωνισμό με τίτλο “Α’ ΟΜΑΔΑ Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2018”

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού “09/11/2018” που αναγράφεται στην υπ’ αριθ. ΓΔ 455/30642 Προκήρυξη, είναι εκ παραδρομής εσφαλμένη ως προς το ημερολογιακό έτος.
Η ορθή ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού με τίτλο “Α’ ΟΜΑΔΑ Επειγόντων Έργων Ύδρευσης Έτους 2018”, είναι η Πέμπτη 09/11/2017.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !