Ενημέρωση δικαιούχων εκποιούμενων αξιών Ειδικού Λογαριασμού

Ενημέρωση δικαιούχων εκποιούμενων αξιών Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 29 (παρ. 7β, γ) του ν.4569/20Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !