Ενεργειακά κτίρια, προκλήσεις, προοπτικές

Tο παράδειγμα ριζικής, «βιώσιμης» ανακαίνισης του ιστορικού κτιρίου της ΕΥΑΘ στην Εγνατία παρουσίασε ο πρόεδρος της εταιρείας, Άγις Παπαδόπουλος, στο διεθνές συνέδριο «Energy Efficiency in Buildings 2023», που διοργανώθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα.

Στην ενότητα με θέμα «Ενεργειακός εκσυγχρονισμός κτιρίων του τριτογενούς τομέα: προοπτικές και προκλήσεις» ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε την ανακατασκευή του κτιρίου της Εγνατίας 117 ως παράδειγμα δημόσιου κτιρίου που ανακαινίζεται εκ βάθρων, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επόμενων δεκαετιών σε θέματα ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης, αντισεισμικότητας, λειτουργικότητας και βεβαίως αρχιτεκτονικής αντίληψης.

Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος από το βήμα του συνεδρίου, η ενεργειακή απόδοση της πλειοψηφίας των κτιρίων του τριτογενούς τομέα στην Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητική. Σε αυτό συνετέλεσαν μεταξύ άλλων, κατά τον ίδιο, η καθυστέρηση θέσπισης κανονισμών, η έλλειψη μηχανισμών ελέγχου, το πολύ χαμηλό κόστος της ενέργειας στο παρελθόν και το μοντέλο λειτουργίας του κλάδου των κατασκευών.

«Η θετική ανάγνωση είναι ότι τα περιθώρια εξοικονόμησης είναι πολύ μεγάλα. Οι τεχνολογικές λύσεις υπάρχουν, αλλά υπάρχουν δυσκολίες και φραγμοί. Για παράδειγμα, η εξοικονόμηση ενέργειας δεν είναι μετρήσιμη, δεν είναι εύκολα χρηματοδοτήσιμη και δεν είναι πολιτικά ελκυστική. Ωστόσο, καλό είναι να θυμόμαστε ότι το πραγματικό όφελος της εξοικονόμησης είναι το κόστος αποφυγής όχι μόνο της αξίας του συμβατικού καυσίμου, αλλά και της επιδότησής του -εμφανούς ή αφανούς», είπε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ.

Ο δημόσιος τομέας και οι μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν να δώσουν -και σε πολλές περιπτώσεις ήδη το κάνουν- το καλό παράδειγμα, προχωρώντας στην ολοκληρωμένη, εκ βάθρων ανακαίνιση των κτιρίων τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις πολλαπλές απαιτήσεις των επόμενων δεκαετιών, κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !