ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥΠεριβάλλον & Ποιότητα

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΑΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΜΑΣ

  • Το πόσιμο νερό της πόλης μας είναι νερό με εξαιρετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά.
  • Έχει ευχάριστη γεύση, είναι άοσμο και διαυγές.
  • Είναι τρεχούμενο και φτάνει στον καταναλωτή στη σωστή θερμοκρασία.
  • Περιέχει σε διάλυση φυσικά μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία, που του δίνουν γεύση και θρεπτική αξία.
  • Είναι υγιεινό και μικροβιολογικά ασφαλές.
  • Είναι φιλικό προς το περιβάλλον, επειδή δεν συσκευάζεται.
  • Είναι περίπου 1000 φορές πιο φτηνό από άλλους τύπου νερού.
  • Ελέγχεται από την Ε.Υ.Α.Θ. σε καθημερινή βάση 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο από το εργαστήριό μας και πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 3525 Β/25.5.2023, Αρ. Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 (L435/1, 23.12.2020)».
  • Το νομοθετικό πλαίσιο για το πόσιμο νερό διακρίνεται από ιδιαίτερη αυστηρότητα, τόσο όσον αφορά την συχνότητα των ελέγχων (πιο συχνοί έλεγχοι), όσο και για τα όρια των παραμέτρων που ελέγχονται (πιο χαμηλά όρια), σε σύγκριση με τους άλλους τύπους νερού που μπορεί κανείς να καταναλώσει. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί επιπλέον εγγύηση για την καλή ποιότητα του πόσιμου νερού.