Εισηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 20 Δεκεμβρίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Δεκεμβρίου 2019 των παρακάτω εισηγήσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
Επί του 1ου θέματος: Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με τις ρυθμίσεις του Νόμου 4548/2018 πατήστε εδώ.
Επί του 2ου θέματος: Έγκριση Πολιτικής αμοιβών μελών Διοίκησης και Διοικητικού Συμβουλίου πατήστε εδώ.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !