Εισηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 19 Ιουνίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε την υποβολή στη Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουνίου 2020 των συνημμένων εισηγήσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !